перший козацький

21 напад на журналістів за три місяці. НСЖУ

Share Button

За перший квартал 2018 року в Україні зафіксували 21 випадок фізичної агресії до журналістів. Такі дані озвучила Національна спілка журналістів України, під час презентації Індексу фізичної безпеки журналістів за результатами моніторингу рівня фізичної безпеки працівників ЗМІ. Рахувались лише факти фізичної агресії стосовно журналістів.

“Ця проблема ускладнюється системною безкарністю за напади на журналістів під час виконання професійних обов’язків. Нам не відомі випадки, коли хтось із нападників був суттєво покараний”, – каже голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

Він наполягає на створенні спеціальних парламентських слухань для розгляду питань фізичної безпеки журналістів. На його думку, це необхідний публічний майданчик в Україні, де мають звітувати відповідальні особи.

“У роковини загибелі нашого колеги Павла Шеремета 20 липня минулого року ми офіційно скерували цю вимогу до Верховної Ради. На сьогодні є одноголосна позиція Комітету ВР з питань свободи слова, який підтримує подібні парламентські слухання. Водночас відсутня політична воля у керівництва ВР чи загалом у коаліції – ставити таке питання на голосування. Відповідно, немає рішення”.

“Ми об’єднуємо зусилля НСЖУ в питанні безпеки та громадських організацій: “Інформаційна безпека”, Академія української преси, Інститут розвитку регіональної преси і “Платформа прав людини”.

4:42 “Відзначу, що 21 випадок застосування сили щодо журналістів – не остаточна цифра на сьогодні. На жаль, вона може змінитися в сторону зростання. Адже маємо інформацію від продюсера каналу ВВС, щодо нападу 27 березня в Одесі на їхнього журналіста Енді Веріті”, – наголосила представниця експертної групи моніторингу Тетяна Попова.

Попова стверджує, що надалі для моніторингу будуть враховувати також майнові випадки: підпал і блокування офісів ЗМІ, підпал автомобілів.

10:58 “Після другого Майдану не відбулося принципове покращення до журналістів з боку влади. Влада не винесла уроків з того, що відбулося. Немає покращень в розслідуваннях злочинів, та в ставленні правоохоронних органів. Ми не вирвалися з пострадянських відносин влади і журналістики. Наші політики продовжують вважати журналістику знаряддям, яке можна використовувати. Звідси йде поділ на “своїх” та “чужих”, – заявив президент Академії української преси Валерій Іванов.

“У результаті такого поділу виходить, що “своїх” треба підтримувати й захищати, а проти “чужих” можна боротися, адже вони підривають підвалини держави. Таке ставлення характерне для авторитарних суспільств. Якщо ж Україна хоче стати демократичною державою, то політикум має зрозуміти: хоч би яким був журналіст і хоч би якого напряму дотримувався у своїй роботі, він має право на свободу слова. Так не можна, всі журналісти – свої”.

Київ, Національна спілка журналістів України, 25 квітня 2018

–рус–

За первый квартал 2018 года в Украине зафиксировали 21 случай физической агрессии по отношению к журналистам. Такие данные озвучил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) по результатам мониторинга уровня физической безопасности работников СМИ. При этом, учитывались только факты физической агрессии в отношении журналистов.

“Эта проблема осложняется системной безнаказанностью за нападения на журналистов во время выполнения профессиональных обязанностей. Нам не известны случаи, когда кто-то из нападавших был существенно наказан”, – говорит председатель Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

Он настаивает на создании специальных парламентских слушаний для рассмотрения вопросов физической безопасности журналистов, где должны отчитываться ответственные лица.

“В то же время отсутствует политическая воля у руководства ВР или вообще в коалиции – ставить такой вопрос на голосование. Соответственно, нет решения”.

4:42 “21 случай применения силы в отношении журналистов – не окончательная цифра на сегодня. К сожалению, она может увеличиться. Ведь имеем информацию от продюсера канала ВВС, относительно нападения 27 марта в Одессе на их журналиста Энди Верити”, – отметила представитель экспертной группы мониторинга Татьяна Попова.

Попова утверждает, что в дальнейшем для мониторинга будут учитывать также имущественные случаи: поджог и блокирование офисов СМИ, поджог автомобилей.

10:58 “После второго Майдана не произошло улучшения в отношении журналистов со стороны власти. Власть не вынесла уроков из того, что произошло. Нет улучшений в расследованиях преступлений. Мы не вырвались из постсоветских отношений власти и журналистики. Наши политики продолжают считать журналистику орудием, которое можно использовать. Отсюда идет разделение на “своих” и “чужих”. В результате такого разделения получается, что “своих” надо поддерживать и защищать, а против “чужих” можно бороться, ведь они подрывают устои государства. Такое отношение характерно для авторитарных обществ”, – заявил президент Академии украинской прессы Валерий Иванов.

Киев, Национальный союз журналистов Украины, 25 апреля 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/lmeiU9HXPPk

Ваш отзыв

comments

Translate »