перший козацький

“Автокефалия для Украины” и реальность: почему Собор не мог ничего “решить”? Прот. Николай Данилевич

Share Button

“Состоялся синаксис, или собрание епископов Константинопольского Патриархата. Синаксис не имеет полномочий принимать решения, это консультативный орган, где патриарх только информирует архиереев своего патриархата о событиях трех последних лет и советуется с ними по вопросам, которые будут приниматься”, – пояснил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

“Украинский вопрос стал определенным катализатором, который показал проблемы среди поместных православных Церквей. Для многих удивительно, что говорит патриарх Варфоломей: что он лучший, он первый, если бы не было Вселенского Патриархата, то все остальные поместные Церкви не были бы полноценными Церквями, как овцы без пастыря. Но думаю, не надо делать из этого проблемы”.

“Нужно всем православным думать или над таким рабочим органом, который скоординировал бы мнения всех Церквей по актуальным вопросам: украинского раскола, македонской проблемы, вопросы первенства или автокефалии. Здесь надо спокойно решать вопрос, потому что любые односторонние действия породят раскол”.

“Все эти вопросы будут решаться в диалоге между патриархами. Такой диалог существует. Тот факт, что один патриарх приехал ко второму – Кирилл к Варфоломею – еще раз это подтверждает. Больших проблем я не ожидаю”.

“К сожалению, эта часть церковной сферы у нас очень политизирована… Пускай «кесари» не вмешиваются в то, что принадлежит Богу, и вопрос автокефалии – это вопрос Церкви, а не государства”.

Киев, 3 сентября 2018

–укр–

“Відбувся синаксис або зібрання єпископів Константинопольського Патріархату. Синаксис не має повноважень приймати рішення, це консультативний орган, де лише патріарх інформує архієреїв свого патріархату про події 3 останніх років і радиться з ними що питань, які будуть прийматися. Консультативний характер має це зібрання”, – пояснив заступник голови ВЗЦЗ УПЦ протоієрей Миколай Данилевич

“Українське питання стало певним каталізатором, який показав проблеми серед помісних православних Церков. Наскільки мені відомо, для багатьох є здивуванням, що говорить патріарх Варфоломій: що він ліпший, він перший, що якби не було Вселенського Патріархату, то всі інші помісні Церкви не були б повноцінними Церквами, як вівці без пастиря. Але думаю, не треба робити з цього проблеми, переживати. По-друге, потрібно усім православним думати або над зібранням предстоятелів, або наступним Всеправославним Собором, або таким робочим органом, який скоординував думки усіх Церков по актуальним питанням: українського розколу, македонської проблеми, питання першості або автокефалії. Тут треба спокійно вирішувати питання, тому що будь-які односторонні дії породять розкол чи проблеми. А ми покликані перед Богом для того, щоб вирішувати проблеми, а не породжувати їх”.

Речник УПЦ відзначив, що напруга між патріархами – Кирилом та Варфоломієм – спадає.

“Всі ці питання потім будуть вирішуватись в діалозі між патріархами. Такий діалог існує. Той факт, що один патріарх приїхав до другого – Кирило до Варфоломія – ще раз це підтверджує. Великих проблем я не очікую”.

“Усі помісні православні Церкви підтримують нашу Церкву, бо вона канонічна. З тих дискусій, що були на синаксисі в Константинополі, з того, що до нас долинає, ми бачимо немає намагання причинити шкоди канонічній Церкві. Я думаю, що автокефалія навряд чи допоможе подолати розкол. Треба якісь інші форми шукати”.

“Нажаль, ця частина церковної сфери у нас дуже політизована. Це Ми категорично проти, щоб Церкву сприймали крізь призму політики, геополітики, національної безпеки. Якщо є випадки порушень зі сторони Церкви, чи священнослужителів якогось закону – на то є закон, ми громадяни і маємо як права перед державою, так і відповідальність. Робити з нас департамент пропаганди, або обслуговування державних інтересів – це не правильно, це не справа Церкви. Господь казав «віддавайте кесарю кесареве, а боже Богу». То нехай «кесарі» не втручаються в те, що належить Богу, і питання автокефалії – це питання Церкви, а не держави”.

Київ, 3 вересня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/9U1OlUVJhUs

Ваш отзыв

comments

Translate »