перший козацький

Автопром України втратив 200 тис. робочих місць. Анатолій Кінах

Share Button

В Україні виникли загрози деіндустріалізації економіки, втрати наукоємних, технічно складних галузей. Сумним прикладом став автопром, який є індикатором сучасного промислового розвитку країни. Про це заявив Анатолій Кінах — голова Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).
Як свідчить світова практика, в автопромі створюються нові технології, інноваційні рішення та робочі місця. Проте останнім часом у цій сфері відбувається сильний занепад: якщо у 2008 році в Україні збирали й виробляли близько 400 тис. автомобілів, то в 2017 — 7,3 тис.
«Падіння — у десятки разів. Втрачено в цілому близько 200 тис. робочих місць, включаючи галузі по кооперації», — зазначив голова УСПП.
На думку Кінаха, для вирішення цієї проблеми треба залучити урядовців, парламентарів, експертів із машинобудування. Насамперед, необхідно затвердити чітку середньострокову програму розвитку автомобілебудування, а також задіяти податкові та регуляторні стимули, включаючи гарантії для інвесторів.

«В Україні є достатній рівень інтелекту, знань, фахівців, які готові об’єднувати зусилля і формувати всі складові промислової політики України, включаючи автомобілебудування. І ми знаємо, що у нас є всі шанси забезпечити цей розвиток», — підкреслив Анатолій Кирилович.

Київ, офіс УСПП, 11 квітня 2018

-русс-

В Украине возникли угрозы деиндустриализации экономики, потери наукоемких, технически сложных отраслей. Печальным примером стал автопром, который является индикатором современного промышленного развития страны. Об этом заявил Анатолий Кинах — председатель Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).

Как показывает мировая практика, в автопроме создаются новые технологии, инновационные решения и рабочие места. Однако в последнее время в этой сфере происходит сильный упадок: если в 2008 году в Украине собирали и производили около 400 тыс. автомобилей, то в 2017 — 7,3 тыс.
«Падение — в десятки раз. Потеряно в общей сложности около 200 тыс. рабочих мест, включая отрасли по кооперации», — отметил глава УСПП.

По мнению Кинаха, для решения этой проблемы нужно привлечь чиновников, парламентариев, экспертов по машиностроению. Прежде всего, необходимо утвердить четкую среднесрочную программу развития автомобилестроения, а также задействовать налоговые и регуляторные стимулы, включая гарантии для инвесторов.

«В Украине есть достаточный уровень интеллекта, знаний, специалистов, которые готовы объединять усилия и формировать все составляющие промышленной политики Украины, включая автомобилестроение. И мы знаем, что у нас есть все шансы обеспечить это развитие», — подчеркнул Анатолий Кириллович.

Киев, офис УСПП, 11 апреля 2018 г.

ссылка на видео: https://youtu.be/wuRlc1JlST4

Ваш отзыв

comments

Translate »