перший козацький

Без жодних пільг. Ціни на енергоносії будуть зростати. Юрій Корольчук

Share Button

“Менше, ніж через рік, у нас в країні почне діяти повноцінно і повномасштабно, саме таке слово вживає регулятор НКРЕКП, ринок електроенергії. Ліберальний ринок, вільний ринок, який передбачає не ручне регулювання, не директивне встановлення цін і тарифів, передбачає взаємодію виробників електроенергії і споживачів. І, відповідно, формування тарифів на основі ринку”, – пояснив член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Експерт наголосив, що навіть не обговорювалось ключове питання взаємодії споживачів – саме населення. А уряд і Верховна Рада, які відповідальні за це питання, мовчать про подальші плани.

“Населення вже пережило свою хвилю підвищення електроенергії в 2015-2017 роках. Після липня 2019 року ситуація може змінитися не в кращу сторону. Але це питання лишалось обабіч усіх дискусій, які проходять на рівні уряду, Ради. Обговорюють безумовно важливі технічні питання, яка роль буде Енергоатому, атомних електростанцій, відновлюваних джерел енергії. І водночас скромно мовчать про головне питання – яку ціну буде платити населення?”

“Формула “Роттердам+”, а точніше, методика розрахунку вартості вугілля, згідно логіки того, як буде розвиватись ринок, формула якраз стримувала ріст вартості електроенергії для населення. Без неї, в умовах ринку, ціна на електроенергію для споживачів, для населення – зросте… 3 грн 60 коп. з ПДВ – така ціна може очікувати населення”.

Депутати критикують те, що дозволяє населенню отримати нижчу ціну, і проголосували за те, що ціна має бути ринкова і вище в 3 рази.

“Фактично всі депутати, крім Опозиційного блоку, взяли на себе відповідальність, що тарифи будуть приведені до ринкового рівня. Частина депутатів, які критикують нинішню модель “Роттердам+”, фактично голосували за цей ринок і протестують проти “Роттердам+”, який дозволяє знизити ту ціну для населення”.

“Уряд не займається питанням, як компенсувати цей ріст для населення. ДП “Енергоатом” дійсно отримає найбільшу вигоду від цього закону, найбільше грошей… Держава, і уряд, не зробила нічого, щоб зменшити залежність від імпорту енергоносіїв. Тобто, тут ми робимо реформу, а у питанні імпорту енергоносіїв – не будемо робити”.

Київ, Інтерфакс-Україна, 17 серпня 2018

–рус–

“Менее чем через год у нас в стране начнет действовать полноценно и полномасштабно, именно такое слово употребляет регулятор НКРЕКП, рынок электроэнергии. Либеральный рынок, свободный рынок, который не предусматривает ручное регулирование, директивное установление цен и тарифов, предусматривает взаимодействие производителей электроэнергии и потребителей. И, соответственно, формирование тарифов на основе рынка”, – пояснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Эксперт подчеркнул, что даже не обсуждался ключевой вопрос взаимодействия потребителей – именно населения. А правительство и Верховная Рада, которые ответственны за этот вопрос, молчат о дальнейших планах.

“Население уже пережило свою волну повышения электроэнергии в 2015-2017 годах. После июля 2019 года ситуация может измениться не в лучшую сторону. Но этот вопрос остался вне всех дискуссий, которые проходят на уровне правительства, Рады. Обсуждают безусловно важные технические вопросы. И в то же время скромно молчат про главный вопрос – какую цену будет платить население?”

“Формула “Роттердам+”, а точнее, методика расчета стоимости угля, согласно логике того, как будет развиваться рынок, формула как раз сдерживала рост стоимости электроэнергии для населения. Без нее, в условиях рынка, цена на электроэнергию для потребителей, для населения вырастет… 3 грн 60 коп. с НДС – такая цена может ожидать население”.

“Фактически все депутаты, кроме Оппозиционного блока, взяли на себя ответственность, что тарифы будут приведены к рыночному уровню… Депутаты критикуют то, что позволяет населению получить более низкую цену, и проголосовали за то, что цена должна быть рыночная и выше в 3 раза”.

“Правительство не занимается вопросом, как компенсировать этот рост для населения. ГП “Энергоатом” действительно получит наибольшую выгоду от этого закона, больше всего денег… Государство, и правительство, не сделали ничего, чтобы уменьшить зависимость от импорта энергоносителей. То есть, здесь мы делаем реформу, а в вопросе импорта энергоносителей – не будем делать”.

Киев, Интерфакс-Украина, 17 августа 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/LyCn_QqOzFg

Ваш отзыв

comments

Translate »