перший козацький

Чому українців не пускають до Шенгену? Головні причини. Василь Серватюк

Share Button

“11 червня минулого року дали старт безвізовому режиму на Закарпатті. За цей період більше 20 мільйонів українців перетнули кордон Європейського Союзу. Майже 5 мільйонів громадян використали біометричні паспорти і більше 500 тисяч громадян скористалися правом безвізового режиму”, – розповів Василь Серватюк, перший заступник голови Державної міграційної служби.

“За цей період нашими колегами з прикордонних відомств країн ЄС відмовлено в пропуску, повернуто з різних причин більше 40 тис громадян України. В загальній тенденції – 20 млн перетинів кордону і 44 тис відмов – це не багато”.

“Причини непропуску в першу чергу – невідповідність мети поїздки, невідповідність фінансового забезпечення та перевищення терміну перебування у Шенгенській зоні”.

“Якщо порівняти зі статистикою української прикордонної служби, то ми за рік приймаємо навіть більше – близько 50 тис рішень за 2017 рік відмов, практично з тих самих причин”.

“Безпекова складова: оцінка наших колег з ЄС одностайна – загроз з боку наших громадян, подоружуючих та транзитерів – відсутня. Реальні загрози для розмов щодо перегляду умов безвізового режиму на даний час відсутні. Безпекова складова сьогодні пріоритетна для наших європейських колег і для України. Планується ряд заходів з її посилення в ЄС та в Україні. Введено в дію відповідне рішення РНБО указом Президента”.

“Песимісти та скептики, які прогнозували нашу невдачу, в черговий раз помилились. Український народ підтвердив, що ми є європейською країною. Нам потрібно на цьому не заспокоюватись, а більше працювати, бо кількість подорожуючих кожний рік зростає”.

Київ, УКМЦ, “Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія”, 11 червня 2018

–рус–

“За этот период нашими коллегами из пограничных ведомств стран ЕС отказано в пропуске, возвращено по разным причинам более 40 тыс граждан Украины. В общей тенденции – 20 млн пересечений границы и 44 тыс отказов – это не много”.

“Причины непропуска в первую очередь – несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения и превышение срока пребывания в Шенгенской зоне”.

“Если сравнить со статистикой украинской пограничной службы, то мы за год принимаем даже больше – около 50 тыс решений за 2017 год отказов, практически по тем же причинам”.

“Составляющая по безопасности: оценка наших коллег из ЕС единодушна – угроз со стороны наших граждан, путешествующих и транзитеров – отсутствует. Угрозы для разговоров по пересмотру условий безвизового режима на данный момент отсутствуют. Составляющая по безопасности сегодня приоритетная для наших европейских коллег и для Украины. Планируется ряд мероприятий по ее усилению в ЕС и в Украине. Введено в действие соответствующее решение СНБО указом Президента”.

“Пессимисты и скептики, которые прогнозировали нашу неудачу, в очередной раз ошиблись. Украинский народ подтвердил, что мы являемся европейской страной. Нам нужно на этом не успокаиваться, а больше работать, потому что количество путешествующих каждый год растет”.

Киев, УКМЦ, “Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия”, 11 июня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/x2fQBhu71_M

Ваш отзыв

comments

Translate »