перший козацький

Что сказал Бжезинский перед смертью. Анатолий Пешко

Share Button

“В основе практически всех войн лежат экономические интересы, а вовсе не политические и морально-этические убеждения” — уверен Анатолий Пешко, вице-президент Академии экономических наук Украины.

С этих позиций он пытается диагностировать структуру и перспективы конфликтов на Ближнем Востоке, начиная с самого феномена “арабской весны”, стартовавшего в Тунисе и не принесшего стране позитивных перемен даже все эти годы спустя.

Нити исполнителей и заказчиков этого и иных социальных катаклизмов, по мнению Пешко, тянуться далеко за пределы стан региона

“Главная причина всех наших войн и всех наших бед, включая государственный переворот в Украине… Их заказчики — те глобалисты, которые сидят в Соединенных Штатах, их иначе иногда называют “владельцами ФРС”. Именно они являются заказчиками всех этих процессов в мире…”

В этом кратком докладе академик рассуждает широком спектре явлений от незаконного и необоснованного вторжения США в Ирак до неразрешимых Ирано-Израильских противоречий, от слухов о задержании западных военных специалистов в Восточной Гуте (Сирия) до напряженности между ОАЭ и Саудовской Аравией, которую Эмираты обвиняют в краже своей нефти.

5 апреля 2018, Киев, РИА Новости Украина

— укр —

“В основі практично всіх війн лежать економічні інтереси, а зовсім не політичні і морально-етичні переконання” — впевнений Анатолій Пешко, віце-президент Академії економічних наук України.

З цих позицій він намагається діагностувати структуру і перспективи конфліктів на Близькому Сході, починаючи з самого феномена “арабської весни”, що стартував в Тунісі і не дав країні позитивних змін навіть стільки років по тому.

Ниточки виконавців і замовників цього та інших соціальних катаклізмів, на думку Пешко, тягнутися далеко за межі країн регіону

“Головна причина всіх наших війн і всіх наших бід, включаючи державний переворот в Україні… Їх замовники — ті глобалісти, які сидять в Сполучених Штатах, їх інакше іноді називають” власниками ФРС “. Саме вони є замовниками всіх цих процесів в світі… ”

У цій короткій доповіді академік торкається широкого спектра явищ від незаконного та необгрунтованого вторгнення США в Ірак до нерозв’язних Ірано-ізраїльських протиріч, від чуток про затримання західних військових фахівців в Східній Гуті (Сирія) до напруженості між ОАЕ і Саудівською Аравією, яку Емірати звинувачують в крадіжці своєї нафти.

5 квітня 2018, Київ, РІА Новини Україна

ссылка на видео: https://youtu.be/aLUySOYxZUo

Ваш отзыв

comments

Translate »