перший козацький

Донбас для багатьох – трамплін у велику політику. Віталій Сизов

Share Button

“Про закон о реінтеграції щось чули 60% громадян, а 40% взагалі нічого не чули, незважаючи на політичні баталії. По Донбасу цифри трохи кращі. Але все одно це дивно, при такій кількості спікерів від влади та опозиції, які дискутували з приводу закону. Це могло статися тому, що мало хто аналізував положення цього закону, а використовував його як політичний інструмент”, – заявив під час прес-конференції “Як державні органи влади комунікують з Донбасом” аналітик “Донецького інституту інформації” Віталій Сизов.

Експерт відзначив, що є спікери, які комунікують не для місцевого населення, а скоріше про Донбас для аудиторії “кудись в центр”. Яскравий приклад цього колишній очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Жебрівський.

“Донбас для багатьох людей – це трамплін у велику політику. Як це було в 2014 році, коли хтось через армію, чи патріотичну риторику потрапляв у Верховну Раду або займав позиції в органах виконавчої влади. Пан Жебрівський кожні вихідні приїздив у Київ, ку нього було багато ефірів, на яких він артикулював риторику, не зовсім прийнятну для груп населення Донбасу. Взагалі складалось враження, що багато людей планують кар’єру велику політичну і використовують якийсь епізод, як раніше «я був членом Компартії…», а тепер треба зробити щось на Донбасі, але не для місцевого населення, а для своєї біографії”.

“Дивно, коли міністр внутрішніх справ коментує питання реінтеграції. Це демонструє, що влада не має єдиної позиції і кожна гілка влади посилає різний меседж. Це призводить до того, що люди не розуміють, що є влада, що вона хоче, перестають їй довіряти, принаймні на Донбасі”.

Також аналітик акцентував на тому, що прикордонна служба часто рапортує про вилучення у громадян на пропускних пунктах документів «ЛДНР», без яких вони не можуть існувати на непідконтрольних територіях. Або ж сповіщають про вилучені грошові кошти, наприклад, 5 тис.$, хоча це можуть бути і кошти цих громадян, а подається це як якась перемога в боротьбі з контрабандою. При неофіційному спілкуванні пояснюють: “не ми, так інші органи повідомлять”.

“Українському телебаченню, як найдостовірнішому джерелу інформації про події на непідконтрольних територіях, довіряють лише 30% громадян, а на самому Донбасі всього 17%”.

Київ, Укрінформ, 12 липня 2018

–рус–

“О законе реинтеграции что-то слышали 60% граждан, а 40% вообще ничего не слышали, несмотря на политические баталии. По Донбассу цифры получше. Но все равно это странно, при таком количестве спикеров от власти и оппозиции, которые дискутировали по поводу закона. Это могло произойти потому, что мало кто анализировал положения этого закона, а использовал его как политический инструмент”, – заявил аналитик “Донецкого института информации Виталий Сизов.

Эксперт отметил, что есть спикеры, которые комуницируют не для местного населения, а скорее о Донбассе для аудитории “куда-то в центр”. Яркий пример этого бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебровский.

“Донбасс для многих людей – это трамплин в большую политику. Как это было в 2014 году, когда кто-то через армию, или патриотическую риторику попадал в Верховную Раду или занимал позиции в органах исполнительной власти. Пан Жебровский каждые выходные приезжал в Киев, ку него было много эфиров, на которых он артикулировал риторику, не совсем приемлемую для групп населения Донбасса”.

“Вообще складывалось впечатление, что многие люди планируют карьеру большую политическую и используют какой-то эпизод, как раньше «я был членом Компартии…», а теперь надо сделать что-то на Донбассе, но не для местного населения, а для своей биографии”.

“Странно, когда министр внутренних дел комментирует вопрос реинтеграции. Это демонстрирует, что власть не имеет единой позиции и каждая ветвь власти посылает разный месседж. Это приводит к тому, что люди не понимают, что есть власть, что она хочет, перестают ей доверять, по крайней мере на Донбассе”.

Также аналитик акцентировал на том, что пограничная служба часто рапортует об изъятии у граждан на пропускных пунктах документов «ЛДНР», без которых они не могут, или об изъятии денежных средства, например, 5 тыс.$, и подается это как некая победа в борьбе с контрабандой. При неофициальном общении объясняют “не мы, так другие органы сообщат”.

“Украинскому телевидению, как самому достоверному источнику информации о событиях на неподконтрольных территориях, доверяют лишь 30% граждан, а на Донбассе всего 17%”.

Киев, Укринформ, 12 июля 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/mTLV4kI_2iU

Ваш отзыв

comments

Translate »