перший козацький

“Друзі Путіна” чи друзі своїм інтересам? Чого очікувати від нового уряду Італії? Тарас Семенюк

Share Button

“Італія отримала новий уряд, політична криза, яка тривала більше 80 днів, завершилася… Очевидно, що уряд Італії носить характер такий, дуже прагматичний. Можна навіть говорити про певні елементи ревізіонізму попереднього уряду. Що стосується міграційної політики, що стосується економіки. Новий уряд Італії виступає за налагодження тісних економічних стосунків з Росією.
Відповідно, вони заявляли неодноразово, що слід переглянути санкції проти Росії. Можна говорити, що Італія буде це питання підіймати далі. Одночасно варто знати, що Італія самостійно не зможе скасувати санкції…”

Експерт-міжнародник Тарас Семенюк поділився з Першим Козацьким своїми думками з приводу векторів зовнішньої політики Італії після формування нового уряду. Адже саме оновлений уряд Італії вважають чи не головним противником санкцій проти Росії в ЄС.

“Є як проамериканські настрої в Італії, так і антиамериканські… Італія завжди позиціонували себе як країна нейтрального типу… Як країна, яка зі всіма бажає дружити. Через те, що Італія — це країна підприємців, тому вона зацікавлена в економічних стосунках як з Росією, так і зі Сполученими Штатами”.

— рус —

“Италия получила новое правительство, политический кризис, который длился более 80 дней, завершился… Очевидно, что правительство Италии носит характер такой, очень прагматичный. Можно даже говорить об определенных элементах ревизионизма предыдущего правительства. Это касается миграционной политики, касается экономики. Новое правительство Италии выступает за налаживание тесных экономических отношений с Россией.
Соответственно, они заявляли неоднократно, что следует пересмотреть санкции против России. Можно говорить, что Италия будет этот вопрос поднимать дальше. Одновременно следует знать, что Италия самостоятельно не сможет отменить санкции … ”

Эксперт-международник Тарас Семенюк поделился с Первым Казацким своими мыслями по поводу векторов внешней политики Италии после формирования нового правительства. Ведь именно обновленное правительство Италии считают едва ли не главным противником санкций против России в ЕС.

“Есть как проамериканские настроения в Италии, так и антиамериканские… Италия всегда позиционировали себя как страна нейтрального типа… Как страна, которая со всеми желает дружить. Потому что Италия — это страна предпринимателей, поэтому она заинтересована в экономических отношениях как с Россией, так и с Соединенными Штатами “.

ссылка на видео: https://youtu.be/rOZVglTzMeU

Ваш отзыв

comments

Translate »