перший козацький

Европейский президент церковью не занимается. Алексей Якубин

Share Button

“Если мы движемся в сторону Евросоюза, то в большинстве стран ЕС государство и Церковь разделены. Это официальная политика Еврокомиссии. Соответственно, если наш президент европейский, то он не может выступать как лидер одной из конфессиональных групп. Религиозные вопросы так же, как и политические предпочтения – это вопрос частный”, — заявил политолог Алексей Якубин.

Также эксперт отметил, что вмешательство в частный религиозный вопрос государством недопустим, “если мы хотим строить не лицемерное, а настоящее европейское государство, что и отображает наша Конституция, которая оказалась намного умнее и революционнее большинства наших политиков”.

“Почему именно в этом году Порошенко решил заняться вопросом строительства поместной церкви? На самом деле ответ в приближающихся выборах. На Банковой инициатива с поместной церковью – показатель кризиса идей. А что Банковая может предъявить в вопросе евроинтеграции, после либерализации визового режима? Мало что. А если говорим о социально-экономических вопросах – также стагнация. В вопросах войны и мира – переговоры заморозились и не видно прорыва. И потому Банковая на фоне кризиса идей решила поднять тему церкви, по моему мнению, от отчаяния”.

“В свое время подобными вещами пытался заниматься Ющенко и, с точки зрения рейтинга, ему это ничего не дало, выборы он проиграл. Но активно на этой теме пиарился”.

“Банковая вытащила карту церкви – это показатель приближающихся выборов, стратегически. А тактически эта тема связана с несколькими скандалами вокруг фигуры президента. Записи Онищенко являются одним из этих скандалов. Как шутят, “сколько будет записей Онищенко, столько президент будет создавать поместных церквей”.

Киев, Голос.UA, 23 апреля 2018

–укр–

“Якщо ми рухаємося в бік Євросоюзу, то там більшості країн держава і Церква розділені. Це офіційна політика Єврокомісії. Відповідно, якщо наш президент європейський, то він не може виступати як лідер однієї з конфесійних груп. Релігійні питання так само, як і політичні уподобання – це питання приватні”, — заявив політолог Олексій Якубін.

Також експерт зазначив, що втручання в приватне релігійне питання державою неприпустиме, “якщо ми хочемо будувати не лицемірне, а справжню європейську державу, що й відображає наша Конституція, яка виявилася набагато розумнішою і революційнішою більшості наших політиків”.

“Чому саме в цьому році Порошенко вирішив зайнятися питанням будівництва помісної церкви? Насправді відповідь у виборах, що наближаються. На Банковій ініціатива з помісною церквою – показник кризи ідей. А що Банкова може пред’явити в питанні євроінтеграції, після лібералізації візового режиму? Мало що. А якщо говоримо про соціально-економічні питання – також стагнація. В питаннях війни і миру – переговори заморозилися і не бачимо прориву. І тому Банкова, на тлі кризи ідей, вирішила підняти тему церкви, на мою думку, від відчаю”.

“У свій час намагався займатися подібними речами Ющенко і, з точки зору рейтингу, йому це нічого не дало, вибори він програв. Але активно на цій темі піарився”.

“Банкова витягла карту церкви – це показник виборів, що наближаються, стратегічно. А тактично ця тема пов’язана з кількома скандалами навколо фігури президента. Записи Онищенко – один з цих скандалів. Як жартують, “скільки буде записів Онищенко, стільки президент буде створювати помісних церков”.

Київ, Голос.UA, 23 квітня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/sLKrp6e2ags

Ваш отзыв

comments

Translate »