перший козацький

Фактор вмешательства США не срабатывает, Азов и Керченский пролив они не вернут. Владимир Воля (укр)

Share Button

🔥Подписывайтесь на КАЗАЦКИЙ Telegram! https://t.me/kozakTv1

“Ситуацию в Южно-Китайском море и ситуацию в Черном море однозначно нельзя считать равнозначными ревизионизмами”.

Эксперт-международник Владимир Воля объяснил, что такое явление, как ревизионизм имеет политический аспект, когда требуют пересмотреть реалии и международные соглашения и практический – взятие под контроль.

“Если говорить о Крыме, то это чистый ревизионизм. С правовой точки зрения ситуация может исправиться только тогда, когда одна из стран перестанет нарушать нормы международного права. То есть вернет территории.

Конечно, с аннексией Крыма связаны и вопросы аннексии акваторий, и спорных проливов. Если говорить о конвенции Монтрё, это также разные вещи, потому что Босфор и Дарданеллы территория суверенного государства и вопросы решали не в том контексте, в котором оказался вопрос Керченского пролива”.

“Конфликт в Южно-Китайском море имеет два уровня: региональный – шесть столиц претендуют на эти акватории. Но решить конфликт военными методами оказалось невозможным. Тем более, когда в нулевые годы началось значительный подъем Китая, в т.ч. военно-технологического потенциала. КНР превратилась во вторую по мощности державу мира.

2020 он переломный. Летом началось самое интересное. Уже два года Дональд Трамп пытается разыгрывать китайскую карту, учитывая внутриполитическую ситуацию и попытки противостоять Китаю в регионе. Показательна ситуация: постоянные маневры Соединенных Штатов, а Филиппины – единственное государство, которое обратилась в Гаагу по поводу претензии Китая на острова Спратли – отказались от участия в военно-морских учениях. Они не стали играть в игры противостояния США с Китаем.

В августе представители КНР встречаются с министрами Вьетнама: “мир, труд, май, наливай”. То есть уже никак фактор США не работает в той мере, как срабатывал раньше. Растет интеграция и все подключаются в экономические проекты, реализуемые Китаем. Экономическое сотрудничество приглушает разногласия “.

🔥Подписывайтесь на КАЗАЦКИЙ Telegram! https://t.me/kozakTv1

–укр–

“Ситуацію в Південно-Китайському морі і ситуацію в Чорному морі однозначно не можна вважати рівнозначними ревізіонізмами”.

Український Інститут Політики провів круглий стіл на тему: “Спірні морські юрисдикції в зонах конфлікту і конкуренції: на прикладах Чорного, Азовського і Південно-Китайського морів”.

Експерт-міжнародник Володимир Воля пояснив, що таке явище, як ревізіонізм має політичний аспект, коли вимагають переглянути реалії і міжнародні угоди, і практична – це взяття під контроль.

“Якщо говорити про Крим, то це чистий ревізіонізм. З правової точки зору ситуація може виправитись тільки тоді, коли одна з країн перестане порушувати норми міжнародного права. Тобто поверне території.

Звісно, з анексією Криму пов’язані і питання анексії акваторій, і спірних проходів. Якщо говорити про конвенцію Монтрё, це також різні речі, тому що Босфор і Дарданелли територія суверенної держави і питання вирішували поза тим контекстом, в якому опинилось питання Керченської протоки”.

“Конфлікт в Південно-Китайському морі має два рівні: регіональний – шість столиць претендують на ці акваторії. Але вирішити конфлікт військовими методами виявилося неможливим. Тим більше, коли у нульові роки почалось значне піднесення Китаю, в т.ч. військово-технологічного потенціалу. КНР перетворився на другу за потужністю державу світу.

2020 рік він переломний. У відносинах В’єтнаму і Китаю зберігається пам’ять про війни: дві війни за Парасельскі острови, конфлікти, плюс на початку квітня В’єтнам висловив протест, коли китайське патрульне судно потопило рибалок.

Але влітку розпочалось найцікавіше. Вже два роки Дональд Трамп намагається розігрувати китайську карту, з огляду на внутрішньополітичну ситуацію та намагання протистояти Китаю в регіоні. Показова ситуація: постійні маневри там Сполучених Штатів, а Філіппіни – єдина держава, що звернулась в Гаагу з приводу претензії Китаю на острови Спратлі – ВІДМОВИЛИСЬ від участі у військово-морських навчаннях. Вони не стали гратися в ігри протистояння США з Китаєм.

В серпні представники КНР зустрічаються з міністрами В’єтнаму: “мир, труд, май, налівай”. Тобто жодним чином фактор США не працює в тій мірі, як спрацьовував раніше. Зростає інтеграція і всі підключаються в економічні проекти, що реалізуються Китаєм”.

Київ, УНІАН, 6 листопада 2020

Ваш отзыв

comments

Translate »