перший козацький

Фантасмагорична ідея Порошенко. Костянтин Матвієнко

Share Button

“Ідея Президента включити до Конституції прагнення України вступити в ЄС та до НАТО. Багато критикував ці пропозиції, зауважу чому саме Президент вдався до такої фантасмагоричної, з точки зору нормальної логіки, і з точки зору юридичної та політичної, ідеї. Порошенко змушений був відповідати на виклик Тимошенко… Я б не поставив залік тим технологам, які запропонували таку ідею”, – сказав політичний експерт Костянтин Матвієнко.

“Жодна країна, яка зараз є членом Європейського союзу чи членом НАТО, не писала чогось подібного у своїй конституції. Вони просто виконували план дій і відповідні вимоги щодо критеріїв вступу. Тут з боку Президента є очевидна спроба підмінити важку кропітку роботу руху до західної цивілізації красивим гаслом до Конституції. Парламентарям складно буде не підтримати цю пропозицію з точки зору поточної політики та рейтингів”.

“Друга пропозиція – це писана торба депутатської недотόрканості. Політтехнологи чомусь думають, що це страшено муляє великому українському народу. Але народу до тої недоторканості вже давно байдуже”.

“Третя тема, озвучена Президентом – він попросив конституційну комісію прискоритися з його пропозиціями щодо визначення статусу Криму. Чому у випадку НАТО та ЄС він вносить напряму пропозицію в парламент, а у випадку Криму запускає по довгому колу? Це свідчення неготовності дати відповідь на питання деокупації та реінтеграції”.

“Отже Президент спробував відповісти на цивілізаційний виклик Тимошенко. В чому він полягає… Вона запропонувала замінити фантом національної ідеї, яку досі не сформували, на цивілізаційну мету України. І політологи, політики, навіть політтехнологи, в регулярному режимі зараз намагаються цю ідею сформулювати. Тому що з точки зору Тимошенко і середовища, що її оточує, предметом нової суспільної угоди має стати цивілізаційна мета. Це реально круто в суспільстві, що воює, яке корумповане, яке дедалі менш культурне пропонувати такі заобрійні цілі”.

Експерт підкреслив, що є і більш прості шляхи виграти вибори, але Тимошенко ставить такі складні цілі, бо не хоче стати президентом, за якого держава почне фрагментуватися. Тому вона намагається одночасно вирішити два питання: виграти вибори та закласти підвалини реорганізації держави.

“Порошенко підкреслював, що дуже успішною реформою у нас є децентралізація. Перша помилка – це ніяка не децентралізація, а централізація. Внаслідок цієї реформи географічно влада стає більш далекою від конкретного домогосподарства”.

Київ, “Інтерфакс-Україна”, 4 липня 2018

–рус–

“Идея Президента включить в Конституцию стремление Украины вступить в ЕС и в НАТО. Замечу почему именно Президент прибег к такой фантасмагорической с точки зрения нормальной логики, и с точки зрения юридической и политической, идее. Порошенко вынужден был отвечать на вызов Тимошенко… Я бы не поставил зачет тем технологам, которые предложили такую идею”, – сказал политический эксперт Константин Матвиенко.

“Ни одна страна, которая сейчас является членом Европейского союза или членом НАТО, не писала чего-то подобного в своей конституции. Они просто выполняли план действий и соответствующие требования в отношении критериев вступления. Здесь со стороны Президента очевидна попытка подменить тяжелую кропотливую работу движения к западной цивилизации красивым лозунгом в Конституции”.

“Второе предложение – это писаная торба депутатской неприкосновенности. Политтехнологи почему-то думают, что это страшно мозолит великому украинскому народу. Но народ к той неприкосновенности уже давно безразличен”.

“Третья тема, озвученная Президентом – он попросил конституционную комиссию ускориться с его предложениями относительно определения статуса Крыма. Почему в случае НАТО и ЕС он напрямую вносит предложение в парламент, а в случае Крыма запускает по длинному кругу? Это свидетельство неготовности дать ответ на вопрос деоккупации и реинтеграции”.

“Следовательно Президент попытался ответить на цивилизационный вызов Тимошенко. В чем он заключается… Она предложила заменить фантом национальной идеи, которую до сих пор не сформировали, на цивилизационную цель Украины. И политологи, политики, даже политтехнологи, в регулярном режиме сейчас пытаются эту идею сформулировать. Потому что с точки зрения Тимошенко и среды, которая ее окружает, предметом нового общественного договора должно стать цивилизационная цель. Это реально круто в обществе, которое воюет, коррумпировано, которое все менее культурное предлагать такие заоблачные цели”.

Эксперт подчеркнул, что есть и более простые пути выиграть выборы, но Тимошенко ставит такие сложные цели, потому что не хочет стать президентом, при котором государство начнет фрагментироваться. Поэтому она пытается одновременно решить два вопроса: выиграть выборы и заложить основы реорганизации государства.

“Порошенко подчеркивал, что очень успешной реформой у нас есть децентрализация. Первая ошибка – это никакая не децентрализация, а централизация”.

Киев, “Интерфакс-Украина”, 4 июля 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/7knCQhI8FcQ

Ваш отзыв

comments

Translate »