перший козацький

Филарет рушит мнимую автокефалию ПЦУ на глазах всего мира. прот. Николай Данилевич, УПЦ

Share Button

«Сейчас в православном мире думают о том, что если этот собор не созовёт Константинопольский патриархат, то его может по всем и каноническим правилам, и историческим прецедентам собрать второй по диптиху, то есть Александрийский патриарх, который называется Судья Вселенной…И он может реализовать своё право такое. Если же он не захочет, или не сможет, то это право переходит автоматически к третьему – к Антиохийскому…» – рассказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.
«Филарет сделал то, что он сделал в 1992 году, когда откололся от нашей церкви. В ПЦУ боятся называть это расколом потому что, если они назовут это расколом, то значит, что и они тоже раскольники, поскольку они появились на свет Божий тоже в результате абсолютно идентичных и аналогичных действий Филарета 27 лет тому назад
… Те (ПЦУ) жертвуют своими правами в пользу этой видимости каноничности, которую они, так скажем, на горизонте увидели. Понятно, что их не признаю́т, и никто из поместных церквей не признает», — уверен отец Николай.
Основные вопросы беседы:
0:20 24 июня, во время брифинга, митрополит Карфагенский упомянул о стараниях всех православных церквей в решении украинского вопроса. В чем состоит это старание? Кто и как старается? Есть признаки подготовки собора по украинскому вопросу или иного всеправославного решения?
3:15 Что происходит в ПЦУ? Прокомментируйте события и решения «Собора» Киевского Патриархата, созванного Филаретом 20 июня и то, как на него отреагировали в ПЦУ?
6:57 Решение ПЦУ в отношении Филарета менялось. Что они постановили на своём «Синоде» 24 июня, и как это понимать?
10:03 Какие мотивы движут Филаретом сейчас?

27 июня 2019, Киев

Беседовал журналист Лев Клименко

–укр—

«Зараз у православному світі думають, що якщо цей собор не скличе Константинопольський патріархат, то його може за всіма і канонічними правилами, і історичними прецедентами зібрати другий за диптихом, тобто Олександрійський патріарх, який називається Суддею Всесвіту…І він може реалізувати своє право таке. Якщо ж він не захоче, або не зможе, то це право переходить автоматично до третього – до Антиохійского…» – розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних відносин Української Православної Церкви протоієрей Миколай Данилевич.
«Філарет зробив те, що він зробив у 1992 році, коли відколовся від нашої церкви. У ПЦУ бояться називати це розколом бо, якщо вони назвуть це розколом, то значить, що і вони теж розкольники, оскільки вони з’явилися на світ Божий теж в результаті абсолютно ідентичних та аналогічних дій Філарета 27 років тому
… Ті (ПЦУ) жертвують своїми правами на користь видимості канонічності, яку вони, так скажемо, на горизонті побачили. Зрозуміло, що їх не визнаю́ть, і ніхто з помісних церков не визнає».
Основні питання бесіди:
0:20 24 червня, під час брифінгу, митрополит Карфагенський згадав про старання всіх православних церков у розв’язанні українського питання. У чому полягає це старання? Хто і як старається? Чи є ознаки підготовки собору з українського питання, чи іншого всеправославного рішення?
3:15 Що відбувається у ПЦУ? Прокоментуйте події і рішення «Собору» Київського Патріархату, скликаного Філаретом 20 червня і те, як на нього відреагували у ПЦУ?
6:57 Рішення ПЦУ щодо Філарета змінювалося. Що вони постановили на своєму «Синоді» 24 червня, і як це розуміти?
10:03 За якими мотивами діє Філарет зараз?

27 червня 2019, Київ
Бесіду вів журналіст Лев Клименко

ссылка на видео: https://youtu.be/-UsaVonYba4

Ваш отзыв

comments

Translate »