перший козацький

Грошові потоки вони “децентралізувати” не хочуть. Ігор Коча про ситуацію на Київщині

Share Button

“Немає просвітницької кампанії щодо об’єднаних територіальних громад. І люди на місцях не розуміють, що іде всеукраїнський процес децентралізації і кожен населений пункт виграє від цього, бо левова частка податків залишається на місцях і залишається на розсуд громади. І громада має вплив на керівництво цими грошовими потоками”, – розповів громадський активіст Ігор Коча.

“Державою не передбачена система навчання кадрів на місцях. Люди, що були сільськими головами та секретарями, не мають достатньої освіти, усіх необхідних документів для вивчення і нема кому цим займатись”.

“По Білій Церкві та довколишнім селам існує велика проблема, яка ґрунтується на бюрократії. Багато територіальних громад виявили бажання об’єднуватись. З незрозумілих причин не передають їхні документи до Центральної виборчої комісії. Документи зібрані і подані правильно. Не бачу я причин, чому Київська обласна державна адміністрація тормозить децентралізацію на Київщині”.

“По закону обласна адміністрація має в десятиденний термін надати правову оцінку легітимності всіх документів… Вже маємо трьох губернаторів, які час від часу не можуть надати відповідь, чому не погоджуються об’єднані територіальні громади”.

Київ , 27 вересня 2018

–рус–

“Нет просветительской кампании по объединенным территориальным общинам. И люди на местах не понимают, что идет всеукраинский процесс децентрализации и каждый населенный пункт выиграет от этого, потому что львиная доля налогов остается на местах и ​​остается на усмотрение общин. И община влияет на руководство этими денежными потоками”, – рассказал общественный активист Игорь Коча.

“Государством не предусмотрена система обучения кадров на местах. Люди, которые были сельскими председателями и секретарями, не имеют достаточного образования, всех необходимых документов для изучения, и некому этим заниматься”.

“По Белой Церкви и окружающим селам существует большая проблема, которая основывается на бюрократии. Многие территориальные общины выразили желание объединяться. По непонятным причинам не передают их документы в Центральную избирательную комиссию. Документы собраны и представлены правильно. Не вижу я причин, почему Киевская областная государственная администрация тормозит децентрализацию в Киевской области”.

“По закону областная администрация в десятидневный срок обязана дать правовую оценку легитимности всех документов… Уже есть три губернатора, которые иногда не могут дать ответ, почему не утверждаются объединеные территориальные общины”.

Киев, 27 сентября 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/APpakYxtb0o

Ваш отзыв

comments

Translate »