перший козацький

“Хорошая церковь” Порошенко и рычаг “русского мира”. Бойко, Шуфрич, Гопко, Кишнар об автокефалии

Share Button

“Те, що сьогодні створюється філіал константинопольської церкви в Україні й керівник держави, діючий президент, каже, що це добра церква, а всі інші погані – це абсолютно протечіть конституції України, це подальший розкол в суспільстві”, – заявив Юрій Бойко, народний депутат України, ” Опозиційна платформа – За життя”

На думку Анни Гопко, народного депутата України, політична партія “Самопоміч”, Кремль втратив свою ідею руського миру, яка базувалась, зокрема і на московському патріархаті. Патріарх Кирило приїжджав в Україну й удавав, що це колонія Кремля, вважає депутат.

“Московський патріархат – це один з важелів впливу на внутрішню політику, це один з елементів підриву національної безпеки”.

Нестор Шуфрич, народний депутат України “Опозиційний Блок” відмітив наступне:

“Ніякої незалежної церкви не буде, а буде створена церква, яка буде упорядкована Стамбулу.Це, на жаль факт, який признають навіть ті, хто був присутні на соборі. По різному ми можемо ставитись до Філарета, до патріархату, який він створив, можемо ставити під сумнів його канонічність, але цей патріархат був і наші віряни, які прийняли для себе рішення відвідувати церкву Філарета, вони розуміли, що вони відвідують патріаршу церкву, у незалежності від того, як до цього ставились інші миряни, які підтримували Українську Православну Церкву. І ставили під сумнів канонічність дії Філарета, але у дії Філарета вірили…І вони зараз розчаровані, тому що замість незалежної української церкви отримали більш, набагато більш залежну церкву від Стамбула”.

Депутат наголосив, що УПЦ завжди була незалежна від РПЦ, гроші не переводились між цими церквами і питання майнові теж вирішувались незалежно.

Павло Кишнар, народний депутат України, партія “Народний Рух України”, вважає, що громади самі розберуться, за Україну вони чи за Росію, вони за Єдину Помісну церкву українську чи за Московський патріархат.

19 грудня 2018, Київ

–укр–

“То, что сегодня создается филиал константинопольской церкви в Украине и руководитель государства, действующий президент, говорит, что это хорошая церковь, а все остальные плохие – это совершенно противоречит конституции Украины, это дальнейший раскол в обществе”, – заявил Юрий Бойко, народный депутат Украины, “Оппозиционная платформа – За жизнь”

По мнению Анны Гопко, народного депутата Украины, политическая партия “Самопомощь”, Кремль потерял свою идею русского мира, которая базировалась, в том числе и на московском патриархате. Патриарх Кирилл приезжал в Украину и делал вид, что это колония Кремля, считает депутат.

“Московский патриархат – это один из рычагов влияния на внутреннюю политику, это один из элементов подрыва национальной безопасности”.

Нестор Шуфрич, народный депутат Украины “Оппозиционный блок” отметил следующее:

“Никакой независимой церкви не будет, а будет создана церковь, которая будет подчинена Стамбулу.Это, к сожалению факт, признают даже те, кто присутствовал на соборе. По разному мы можем относиться к Филарету, к патриархату, который он создал, можем ставить под сомнение его каноничность, но этот патриархат был и наши верующие, которые приняли для себя решение посещать церковь Филарета, они понимали, что они посещают патриаршую церковь, в независимости от того, как к этому относились другие миряне, которые поддерживали Украинскую Православную церковь. И ставили под сомнение каноничность действия Филарета, но в действии Филарета верили … И они сейчас разочарованы, потому что вместо независимой украинской церкви получили более, гораздо более зависимую церковь от Стамбула “.

Депутат подчеркнул, что УПЦ всегда была независима от РПЦ, деньги не переводились между этими церквями и вопрос имущественные тоже решались независимо.

Павел Кишнар, народный депутат Украины, партия “Народный Рух Украины”, считает, что общины сами разберутся, за Украину они или за Россию, они за единую поместную церковь украинскую или с Московским патриархатом.

19 декабря 2018, Киев

ссылка на видео: https://youtu.be/Xb7E-okMlkY

Ваш отзыв

comments

Translate »