перший козацький

ID-паспорти. Чи є альтернатива для вірян? Віктор Тимощук

Share Button

«Використання паспорта в формі пластикової картки з чіпом поки що не показало жодних переваг, порівняно з іншими можливими дешевшими варіантами», — прокоментував ситуацію з переходом на ID-паспорти заступник голови правління центру політико-правових реформ Віктор Тимощук.

На сьогоднішній день, чіп є незручним та породжує юридичну колізію. На нього неможливо дозаписати інформацію. У ситуаціях, коли змінилися данні записані на чіпі, людині видається паперова довідка, яку вона повинна носити одночасно з карткою. Різна інформація, в свою чергу, продовжує існувати одночасно.

«Знаючи про ці ситуації з релігійними конфліктами, коли багато хто не хоче мати паспорт з цифровим носієм, на якому невідомо що записано, на наш погляд, держава могла б надати альтернативу».

«Треба зрозуміти, що держава не може функціонувати без державного обліку і паспортний реєстр мусить бути…
Держава має забезпечити захист цієї інформації. Коли в нас все на цих носіях, в цих технологіях, все це стає дуже вразливим».

Сьогодні є можливість отримати паспорт-книжечку, але для цього існує дивний механізм, коли людина повинна звертатися до суду і паспорт-книжечка видаватиметься тільки за судовим рішенням.

2 липня 2019, Київ

–рус—

«Использование паспорта в форме пластиковой карты с чипом пока не показало никаких преимуществ, по сравнению с другими возможными вариантами», – прокомментировал ситуацию с переходом на ID-паспорта заместитель председателя правления центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук.
На сегодняшний день, чип является неудобным и порождает юридическую коллизию. На него невозможно дозаписаты информацию. В ситуациях, когда изменились данные записанные на чипе, человеку выдаётся бумажная справка, которую он должен носить одновременно с карточкой. Разнящаяся информация, в свою очередь, продолжает существовать одновременно.
«Зная об этих ситуации с религиозными конфликтами, когда многие не хотят иметь паспорт с цифровым носителем, на котором неизвестно что записано, на наш взгляд, государство могло бы предоставить альтернативу».
«Нужно понимать, что государство не может функционировать без государственного учета и паспортный реестр должен быть …
Государство должно обеспечить защиту этой информации. Когда у нас все на этих носителях, в этих технологиях, все это становится очень уязвимым».
Сегодня есть возможность получить паспорт-книжечку, но для этого существует странный механизм, когда человек должен обращаться в суд, и паспорт-книжечка будет выдаваться только по судебному решению.
2 июля 2019, Киев

ссылка на видео: https://youtu.be/-x177k4DoQI

Ваш отзыв

comments

Translate »