перший козацький

Инициативой создания “единой поместной церкви” можно загнать ее навсегда в тупик. Андрей Бузаров

Share Button

“Этой инициативой создания “единой поместной церкви” в Украине невозможно ее решить быстро, можно еще дальше загнать ее в глухой угол для того, чтобы она вообще никогда оттуда не вышла”, – считает эксперт-международник Андрей Бузаров.

“Не совсем корректно, когда политики используют церковные вопросы для достижения своих целей. И не совсем корректно, когда отдельные церковные деятели начинают использовать политику. Начинается уже смешение религий и государства”.

Президент, своей просьбой к Константинопольскому Патриарху об автокефалии, пытается придать легальности обращению непризнанных Православием УПЦ КП и УАПЦ, убежден эксперт.

“Поскольку, если бы они напрямую обратились в Константинополь, то это выглядело бы мягко говоря некорректно и нелогично. И в этой части Президент видимо попытался придать значимости этому обращению”.

“Неудачный с точки зрения пиара ход и проще Президенту пиариться на теме Евросоюза или НАТО, потому что есть консенсус некоторый по этим вопросам, в отличие от темы “единой поместной церкви”. Потому что на сегодняшний день есть два вопроса, которые удерживают Украину от полномасштабного социального, глобального конфликта: это язык и церковный вопрос. И трогать их представителям власти вовсе не целесообразно. Но опять эти вопросы искусственно, подчеркиваю, искусственно поднимают, наверное, чтобы создать предпосылку для взрыва”.

“Не имея большинства общества по таким вопросам, политикам не следует брать инициативу на свои плечи. У нас это произошло. Не стоит ожидать быстрой реакции Патриарха Варфоломея, нам не стоит ожидать повышения рейтинга Президента. Но ожидаем новую дискуссию в обществе, экспертном сообществе и церковной среде по поводу того, зачем нам это нужно. За 10 месяцев до президентских выборов. Возможны и неизбежны социальные конфликты, манифестации и т.д.”

Киев, Голос.UA, 23 апреля 2018

–укр–

“Цією ініціативою створення “єдиної помісної церкви” в Україні неможливо вирішити швидко, можна ще далі загнати її в глухий кут для того, щоб вона взагалі ніколи звідти не вийшла”, – вважає експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

“Не зовсім коректно, коли політики використовують церковні питання для досягнення своїх цілей. І не зовсім коректно, коли окремі церковні діячі починають використовувати політику. Починається вже змішання релігій і держави”.

Президент, своїм проханням до Константинопольського Патріарха про автокефалію, намагається надати легальності зверненням невизнаних Православ’ям УПЦ КП і УАПЦ, переконаний експерт.

“Оскільки, якби вони безпосередньо звернулися до Константинополя, це виглядало б, м’яко кажучи, некоректно і нелогічно. І в цій частині Президент мабуть спробував надати значущості цьому зверненню”.

“Невдалий з точки зору піару хід. Простіше Президенту піаритися на темі Євросоюзу чи НАТО, тому що є певний консенсус з цих питань, на відміну від церковної теми. Тому що на сьогоднішній день є два питання, які утримують Україну від повномасштабного соціального, глобального конфлікту: це мова і церковне питання. І чіпати їх представникам влади зовсім не доцільно. Але знову ці питання штучно, підкреслюю, штучно піднімають, напевно, щоб створити передумову для вибуху”.

“Не маючи більшості суспільства з таких питань, політикам не слід брати ініціативу на свої плечі. У нас це відбулося. Не варто чекати швидкої реакції Патріарха Варфоломія, нам не варто очікувати підвищення рейтингу Президента. Але очікуємо нову дискусію в суспільстві, експертному співтоваристві і церковному середовищі з приводу того, навіщо нам це потрібно. За 10 місяців до президентських виборів. Можливі і неминучі соціальні конфлікти, маніфестації і т. д.”

Київ, Голос.UA, 23 квітня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/yxX4E6wfBbw

Ваш отзыв

comments

Translate »