перший козацький

Как вопрос Ирана раскалывает “Западный Мир”. Дмитрий Марунич, Сергей Белашко

Share Button

8 мая 2018 президент США объявил об одностороннем выходе из одобренного ООН соглашения о снятии санкций с Ирана, известного как “ядерная сделка с Ираном”. А также анонсировал новые санкции против Ирана “на самом высшем уровне”, включая наказания для европейских компаний, которые продолжат сотрудничество с Тегераном в определенных сферах.

Так в прах обращается одно из самых больших внешнеполитических достижений администрации Барака Обамы. И, в очередной раз, — доверие к международным договорам.

Даже в среде традиционных союзников США этот шаг не вызвал хора одобрения, гранды ЕС подвергли решение Вашингтона критике и не спешат к нему присоединятся. Настаивают на важности сохранения сделки и избегании резких шагов Россия и Китай. Всё это на фоне успехов Ирана в распространении своего влияния в Сирии, Ираке и Ливане и роста поставок иранских энергоносителей в ЕС.

Самое время разобраться в том, что предшествовало той самой “ядерной сделке”, что она изменила для Ирана и его торговых партнеров, имеют ли действия США отношения к “ядерной угрозе” и как решение Трампа проверяет западный мир на прочность.

Обсудить эти вопросы автор проекта ВОСТОЧНЫЙ АКЦЕНТ Аурагх Рамдан пригласил эксперта в сфере энергетики Дмитрия Марунича и политолога Сергея Белашко.

Главные темы выпуска:

– Как и почему Иран попал под санкции западных держав, при чем здесь ядерная программа? Чему именно решили противостоять США Трампа и как это сказывается на цене нефти?

– Насколько важен Иран как поставщик нефти и газа, сейчас и в перспективе. Кто его покупатели и партнеры?

– Израиль и Иран уже сталкиваются в Сирии

– Какие возможности сотрудничества с Ираном открыты перед Украиной, пока сделка работает, и какие мы уже потеряли?

– Как реагирует на демарш Трампа Западная Европа и может ли Германия устать поступаться своими интересами?

– Какие проекты реализует в Иране Россия?

– Кто пойдёт за Америкой, и каковы отношения Ирана с соседями?

— укр —

8 травня 2018 президент США оголосив про односторонній вихід зі схваленної ООН угоди про зняття санкцій з Ірану, відомої як “ядерна угода з Іраном”. А також анонсував нові санкції проти Ірану “на найвищому рівні”, включаючи покарання для європейських компаній, які продовжать співпрацю з Тегераном у певних сферах.

Так на прах перетворюється одне з найбільших зовнішньополітичних досягнень адміністрації Барака Обами. І, в черговий раз, — довіра до міжнародних договорів.

Навіть в середовищі традиційних союзників США цей крок не викликав хору схвалення, гранди ЄС піддали рішення Вашингтона критиці і не поспішають до нього приєднаються. Наполягають на важливості збереження угоди і уникнення різких кроків Росія і Китай. Все це на тлі успіхів Ірану в розповсюдженні свого впливу в Сирії, Іраку та Лівані і зростання поставок іранських енергоносіїв в ЄС.

 Саме час розібратися в тому, що передувало тій самій “ядерній угоді”, що вона змінила для Ірану і його торгівельних партнерів, чи мають дії США стосунок до “ядерної загрози” і як рішення Трампа перевіряє західний світ на міцність.

Обговорити ці питання автор проекту СХІДНИЙ АКЦЕНТ Аурагх Рамдан запросив експерта в сфері енергетики Дмитра Маруніча та політолога Сергія Белашко.

Головні теми випуску:

– Як і чому Іран потрапив під санкції західних держав, до чого тут ядерна програма? Чому саме вирішили протистояти США Трампа, і як це позначається на ціні нафти?

– Наскільки важливий Іран як постачальник нафти і газу, зараз і в перспективі. Хто його покупці і партнери?

– Ізраїль та Іран вже стикаються в Сирії

– Які можливості співпраці з Іраном відкриті перед Україною, поки угода працює, і які ми вже втратили?

– Як реагує на демарш Трампа Західна Європа і чи може Німеччина втомитися поступатися своїми інтересами?

– Які проекти реалізує в Ірані Росія?

– Хто піде за Америкою, і якими є відносини Ірану з сусідами?

ссылка на видео: https://youtu.be/OnsS0CLwBvI

Ваш отзыв

comments

Translate »