перший козацький

Кто и зачем поджигает православные храмы в Украине? ДУХОВНЫЙ ФРОНТ#9

Share Button

Только с начала года в Украине произошло минимум четыре умышленных поджога православных храмов, храмов крупнейшей конфессии страны – Украинской Православной Церкви. Три из них – в Киеве. Всё это на фоне отчетливой кампании по созданию негативного образа УПЦ, агрессивных выходок против священнослужителей, верующих и храмов. За последние годы наше общество стало привыкать к атмосфере ненависти и нетерпимости настолько, что даже покушения на церкви и веру, ранее немыслимые, понемногу становятся в ряд обыденных сообщений СМИ.

Но не для всех. Далеко не для всех. Как показали недавние события под храмом в честь равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги Десятинного монастыря в Киеве, когда при угрозе обители со стороны национал-хулиганов моментально мобилизовались тысячи киевлян, – коса ненависти таки нашла свой камень. Ещё более сплотил верующих поджог храма Преображения господня на Оболони. Люди живо отозвались и полны возмущения, но, как верно предостерегает его настоятель отец Александр Проченко, очень важно не уподобиться поджигателям и не воспылать взаимной ненавистью к ним.

Кто и зачем поджигает православные храмы и разжигает религиозную ненависть в сердцах украинцев? Могут ли они называть себе «националистами», и в чьих интересах работают де-факто? Как реагируют на антицерковные выходки и поджоги храмов верующие украинцы, на что готовы, и каким должен быть истинно христианский ответ на творимое по отношению к Церкви и Державе зло?

Об этом автор и ведущая проекта «ДУХОВНЫЙ ФРОНТ» Валерия Веденьева побеседует с непосредственными жертвами поджогов, киевлянами, наместником Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы архимандритом Гедеоном (Хароном) и настоятелем храма Преображения господня на Оболони протоиереем Александром Проченко.

— укр —

Тільки з початку року в Україні сталося мінімум чотири умисних підпалу православних храмів, храмів найбільшої конфесії країни – Української Православної Церкви. Три з них – в Києві. Все це на тлі відвертої кампанії зі створення негативного образу УПЦ, агресивних заходів стосовно священнослужителів, віруючих і храмів. За останні роки наше суспільство стало звикати до атмосфери ненависті і нетерпимості настільки, що навіть замахи на церкви і віру, раніше немислимі, потроху стають в ряд звичайних повідомлень ЗМІ.

Але не для всіх. Далеко не для всіх. Як показали нещодавні події під храмом на честь рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Десятинного монастиря в Києві, коли при загрозі обителі з боку націонал-хуліганів моментально мобілізувалися тисячі киян, – коса ненависті таки знайшла свій камінь. Ще більш згуртував віруючих підпал храму Преображення Господнього на Оболоні. Люди жваво відгукнулися і були сповнені обурення, але, як вірно застерігає його настоятель отець Олександр Проченко, дуже важливо не уподібнитися паліям і не запалати взаємною ненавистю до них.

Хто і навіщо підпалює православні храми і розпалює релігійну ненависть в серцях українців? Чи можуть вони називати себе «націоналістами», і в чиїх інтересах працюють де-факто? Як реагують на антицерковні витівки і підпали храмів віруючі українці, на що готові, і яким повинна бути істинно християнська відповідь на зло, що чиниться по відношенню до Церкви і Держави?

Про це автор і ведуча проекту «ДУХОВНИЙ ФРОНТ» Валерія Веденьева поговорить з безпосередніми жертвами підпалів, киянами, намісником Десятинного монастиря Різдва Пресвятої Богородиці архімандритом Гедеоном (Хароном) і настоятелем храму Преображення Господнього на Оболоні протоієреєм Олександром Проченко.

ссылка на видео: https://youtu.be/M9dRZ4mdcZs

Ваш отзыв

comments

Translate »