перший козацький

Кто ведает религией при Зеленском? И что у них выходит к концу 2020 года. ДОЗОР Юрий Решетников

Share Button

Прошло практически полтора года с момента, как в Украине сменился режим Порошенко. Режим, запятнавший себя грубейшим вмешательством в дела Церкви, дискриминацией по религиозному признаку, травлей и колоссальным розжигом ненависти.
Последствия действий украинских властей сейчас напоминают неразорвавшийся снаряд, выпущенный в украинское общество, который готов в любой момент сдетонировать и ввергнуть межконфессиональные отношения и общественную жизнь в пучину правового хаоса.

Травля и дискриминация общин УПЦ усиливается, противозаконные перерегистрации продолжаются, а рейдеров откровенно покрывают.
Для Андрея Юраша создаётся специальное подразделение в структуре Кабинета министров. Он, и его команда вновь наделяются полномочиями влиять на религиозну ситуацию в стране, а президент, тем временем, наносит визит соавтору украинского раскола Патриарху Константинопольскому Варфоломею, приглашая его посетить Киев.

На фоне этих негативных тенденций, встаёт вопрос: станет ли новая Госслужба по вопросам этнополитики и свободы совести придерживаться законности и отстаивать права верных канонической Церкви?
Чтобы ответить на него, и узнать о тенденциях религиозной политики в коридорах власти, в этом выпуске «ДОЗОР: комментарии» мы встретились с экс-главой Госкоммитета по делам национальностей и религий и бывшим кандидатом на пост главы новосозданной Госслужбы Юрием Решетниковым.

23 ноября 2020, Киев, Киево-Печерская Лавра

-укр-

Минуло майже півтора року з моменту, як в Україні змінився режим Порошенко. Режим, що заплямував себе грубим втручанням у справи Церкви, дискримінацією за релігійною ознакою, цькуванням і колосальним розпалом ненависті.
Наслідки дій української влади зараз нагадують снаряд, що не розірвався.
Його випущено в українське суспільство, і він готовий в будь-який момент здетонувати і увергнути міжконфесійні відносини і суспільне життя у безодню правового хаосу.

Цькування і дискримінація громад УПЦ посилюється, протизаконні перереєстрації тривають, а рейдерів відверто покривають.
Для Андрія Юраша створюється спеціальний підрозділ у структурі Кабінету міністрів. Він, і його команда знову наділяються повноваженнями впливати на релігійну ситуацію в країні, а президент, тим часом, завдає візит співавтору українського розколу Патріарху Константинопольському Варфоломію, запрошуючи його відвідати Київ.

На тлі цих негативних тенденцій, постає питання: чи стане нова Держслужба з питань етнополітики та свободи совісті дотримуватися законності і відстоювати права вірних канонічної Церкви?
Щоб відповісти на нього, і дізнатися про тенденції релігійної політики у коридорах влади, в цьому випуску «ДОЗОР: коментарі» ми зустрілися з екс-головою Госкоммітету у справах національностей та релігій і колишнім кандидатом на пост голови новоствореної Держслужби Юрієм Решетниковим.

23 листопада 2020 року, Київ, Києво-Печерська Лавра

Ваш отзыв

comments

Translate »