перший козацький

Лучшая конституция Европы, которая не выполняется. Тимур Асланов

Share Button

“Как заставить выполнять эти нормы, в том числе и относительно национальных меньшинств, в том числе реализация на практике конституционных гарантий, по признаку противодействий дискриминаций по расовому, национальному, религиозному признакам, языковому. Пока что ситуация конкретно по национальным меньшинствам, я бы не назвал ее какое-то критичной. Слава Богу, в Украине тот же уровень ксенофобии или антисемитизма, он ниже, чем в Европе и это плюс, но это не заслуга государства…Не благодаря, а вопреки ему”, — заявил Тимур Асланов, заместитель председателя Ассамблеи Национальностей Украины.

Эксперт ответил на вопрос, как заставить работать конституцию?
Также, Асланов отметил, что антикоррупцонный суд не предусмотрен в конституции Украины, не предусмотрена такая инстанция и непонятно в каком правовом поле он будет действовать.

“По показателю индекса восприятию коррупции в каждой стране результат деятельности судов разный. В Европейском регионе, где изначально уровень коррумпированности был невысокий, изменения оказались пропорциональными. Так в Словакии, где суд действует 9 лет…уровень коррупции уменьшился на 2 пункта, с 56 баллов, до 54. Немного лучший результат демонстрирует Хорватия, минус 7 баллов, с 62 до 55 баллов, а в Болгарии она вовсе не сдвинулась, там существует суд 5 лет…Будет ли в Украине действовать антикорупционный суд покажет время… но уповать на него не надо”.

27.06.2018, Киев

–укр–

“Як змусити виконувати ці норми, в тому числі й щодо національних меншин, в тому числі реалізація на практиці конституційних гарантій, за ознакою протидій дискримінацій за расовою, національною, релігійною ознаками, мовною. Поки що ситуація конкретно по національних меншин, я б не назвав її якийсь критичною. Слава Богу, в Україні той же рівень ксенофобії чи антисемітизму, він нижчий, ніж в Європі й це плюс, але це не заслуга держави … не завдяки, а всупереч йому “, — заявив Тимур Асланов, замістник голови Асамблеї Національностей України.

Експерт відповів на питання, як змусити працювати конституцію?
Також, Асланов відзначив, що антікоррупцонний суд не передбачений в конституції України, не передбачено такої інстанція і незрозуміло в якому правовому полі він буде діяти.

“За показником індексу сприйняття корупції в кожній країні результат діяльності судів різний. У Європейському регіоні, де спочатку рівень корумпованості був невисокий, зміни виявилися пропорційними. Так у Словаччині, де суд діє 9 років…рівень корупції зменшився на 2 пункти, з 56 балів, до 54. Трохи кращий результат демонструє Хорватія, мінус 7 балів, з 62 до 55 балів, а в Болгарії вона зовсім не зрушила, там існує суд 5 років … Чи буде в Україні діяти антикорупційний суд покаже час … але сподіватися на нього не треба “.

27.06.2018, Київ

ссылка на видео: https://youtu.be/NSPFtiYtZOo

Ваш отзыв

comments

Translate »