перший козацький

Ми змушені купувати добрива на 40% дорожче за сусідів. Новіков, Шеремета, Саблук

Share Button

“Сьогодні українські фермери змушені купувати добрива на 40% дорожче, ніж аграрії сусідніх країн. Ми конкуруємо на світових ринках і якщо фермер Польщі купує добрива дешевше – наша конкурентність знижується”, – відзначив голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков.

За його словами, в країні не працюють фінансові інструменти підтримки фермерів, особливо невеликих. Фермерів менше 500 Га взагалі не кредитують.

“Залежність від добрив кількості та якості урожаю – пряма. Тому, якщо ми вносимо добрив половину від належного, отримуємо на 30% менше урожайність культур та якість”.

“90% добрив ми отримували з Російської Федерації. Чомусь це виявилось новиною для уряду, який почав піднімати мито саме на ці добрива, не давши замістити їх іншими”.

“Ми доводили уряду розрахунками, що отримане державним бюджетом від завищених цін за власний газ від “Нафтогазу”, ніяк не менше, ніж отримане через ланцюг газ – хімічне виробництво – аграрне виробництво. Цей ланцюг довший, але для розвитку, економічного становлення держави більш ефективний, ніж підняти ціну на газ, зробити неконкурентними хімічні виробництва добрив та фермерів”.

“Ми зараз повинні зробити посил суспільству, тим, хто швидше не виробляє, а продає добрива: доходи наших селян знижуються і вони не мають можливості купувати по таких цінах. Настав час знижувати ціну на продукцію”, – сказав заступник міністра аграрної політики Віктор Шеремета.

Чиновник підкреслив, що підтримавши пропозицію аграріїв про дешевший державний газ для виробників, він “підтримує не Фірташа”, а українське виробництво. Але останнє слово за Радою.

“За рахунок зміни структури посівів на 5% потреба по азотним добривам виросла – в цьому році 375 тис. т. діючої речовини. На 26 жовтня маємо нижчу на 22 тонни діючої речовини пропозицію ринку, в порівнянні з минулим роком на цю ж дату. Тобто маємо меншу пропозицію забезпечення ринку на 11%. Але буферні, ще не розподілені від трейдерів запаси, вищі на 20-23% – вони ще “сидять” на складах у трейдерів”, – повідомив заступник директора Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” НААН Віталій Саблук.

Київ, Інтерфакс-Україна, 31 жовтня 2018

–рус–

“Сегодня украинские фермеры вынуждены покупать удобрения на 40% дороже, чем аграрии соседних стран. Мы конкурируем на мировых рынках и если фермер Польши покупает удобрения дешевле – наша конкурентность снижается”, – отметил председатель Аграрного союза Украины Геннадий Новиков.

По его словам, в стране отсутствуют финансовые инструменты поддержки фермеров, особенно небольших. Фермеров менее 500 Га вообще не кредитуют.

“Зависимость от удобрений количества и качества урожая – прямая. Поэтому, если мы вносим удобрений половину от должного, получаем на 30% меньше урожайность культур и качество”.

“90% удобрений мы получали из Российской Федерации. Почему-то это оказалось новостью для правительства, которое начало поднимать пошлину именно на эти удобрения, не дав заместить их другими”.

“Мы доказывали правительству расчетами, что полученное госбюджетом от завышенных цен за газ от “Нафтогаза”, никак не меньше, чем полученное через цепь газ – химическое производство – аграрное производство. Эта цепь длиннее, но для развития, экономического становления государства более эффективно”.

“Мы сейчас должны сделать посыл обществу, тем, кто продает удобрения: доходы наших крестьян снижаются и они не имеют возможности покупать по таким ценам. Пора снижать цену на продукцию”, – сказал заместитель министра аграрной политики Виктор Шеремета.

“За счет изменения структуры посевов на 5% потребность по азотным удобрениям выросла – в этом году 375 тыс. т. действующего вещества. На 26 октября имеем ниже на 22 тонны действующего вещества предложение рынка, по сравнению с прошлым годом. То есть имеем меньшее предложение обеспечения рынка на 11%. Но буферные запасы выше на 20-23% – они еще “сидят” на складах у трейдеров”, – сообщил заместитель директора Национального научного центра “Институт аграрной экономики” НААН Виталий Саблук.

ссылка на видео: https://youtu.be/v11cMMZNCfw

Ваш отзыв

comments

Translate »