перший козацький

Міжнародний суд — це остання інстанція. Але не єдина. Дмитро Коваль

Share Button

“Міжнародний кримінальний суд — це не єдина інстанція, яка повинна переслідувати за скоєні воєнні злочини, це лише остання можлива інстанція. А у нас відповідальність по переслідуванню воєнних злочинів і злочини проти людяності завжди лежить на державі” — заявив Дмитро Коваль, к.ю.н. експерт.

На думку експерта, на Україні лежить основний обов’язок по переслідуванню за скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності, як на майдані, як в Криму, так і на Донбасі. Також, експерт зазначив, що зараз пропонуються зміни до кримінального кодексу.

“З України не знімається обов’язок виконувати гуманітарне право так як цього вимагають міжнародні конвенції”.

–рус–

“Международный уголовный суд — это не единственная инстанция, которая должна преследовать за совершенные военные преступления, это лишь последняя возможна инстанция. А у нас ответственность за преследования военных преступленийе и преступлений против человечности всегда лежит на государстве”, — заявил Дмитрий Коваль, эксперт.

По мнению эксперта, на Украине лежит основная обязанность по преследованию за совершение военных преступлений и преступлений против человечности, как на майдане, как в Крыму, так и на Донбассе. Также эксперт отметил, что сейчас предлагают изменения в уголовном кодексе.

“С Украиной не снимается обязанность выполнять гуманитарное право так, как этого требуют международные конвенции”.

ссылка на видео: https://youtu.be/fNISL3PrEos

Ваш отзыв

comments

Translate »