перший козацький

“Мы как во сне! Не верили, что в Белоруссии такое возможно”! Минск на связи. Почему бунтуют сытые?

Share Button

На связи с программой “Мир за неделю” Минск и белорусский политический аналитик Сергей Мусиенко, руководитель Аналитического центра ЕсооМ.
В этом специальном выпуске о впечатлениях гражданина Белоруссии с традиционными убеждениями и патриотической позицией о том, что происходит в стране на его глазах.

Как же случилось, что то, что принято называть “прививка украинского Майдана” сработало в Белоруссии не так, как ожидали. Зато старые и заезженные технологии цветных революций дали грозные всходы.

Почему пропрезидентская сторона общественности и государственные органы оказались не готовы к информационной войне в интернете, где почти безраздельно доминирует уличная оппозиция?

И как вышло, что к протестам и забастовкам присоединилась пусть небольшая, но часть сотрудников сытых промышленных предприятий, само выживание и успех которых — прямой результат экономической политики Лукашенко.
Эти события вызывают у гостя программы сюрреалистические ощущения, которыми он с нами поделился.

Автор и ведущий Даниил Богатырёв

14 августа 2020, Киев

— укр —

На зв’язку з програмою “Світ за тиждень” Мінськ і білоруський політичний аналітик Сергій Мусієнко, керівник Аналітичного центру ЕсооМ.
У цьому спеціальному випуску про враження громадянина Білорусії з традиційними переконаннями і патріотичною позицією про те, що відбувається в країні на його очах.

Як же сталося, що те, що прийнято називати “щеплення українського Майдану” спрацювало в Білорусі не так, як очікували. Одночасно старі і заїжджені технології кольорових революцій дали бентежні сходи.

Чому пропрезидентська сторона громадськості та державні органи виявилися не готові до інформаційної війни в інтернеті, де майже безроздільно домінує вулична опозиція?

І як вийшло, що до протестів і страйків приєдналася нехай невелика, але частина співробітників ситих промислових підприємств, саме виживання і успіх яких – прямий результат економічної політики Лукашенко.
Ці події викликають у гостя програми сюрреалістичні відчуття, якими він з нами поділився.

Автор і ведучий Данило Богатирьов

14 серпня 2020, Київ

ссылка на видео: https://youtu.be/BjQCAuZoPYE

Ваш отзыв

comments

Translate »