перший козацький

Над політикою, з Богом і своїм народом. Українська Православна Церква: у вірі та істині

Share Button

 

 

«Незалежній країні – незалежну Церкву»… Репресії що до православ’я в Україні відбуваються під такими гаслами, що звернені до нібито патріотичних почуттів українців. Здобуття «автокефалії для української церкви» певні представники української політичної еліти намагаються проголосити чи не національною ідеєю. Але чи є в цих пристрастях хоч щось духовне й пов’язане з ученням Христа чи традиціями православних Церков світу?
Від чого й як залежна Українська Православна Церква, якщо взагалі залежна? І як справи з «незалежністю» в інших православних церков?
Що таке автокефалія насправді, як вона виникла історично і як дивляться світові церкви на її суть?
Чому розкол – найбільша проблема українського православ’я і як саме його треба долати, на погляд світового духовенства?
Що таке взагалі Церква, її Святість, Соборність та Апостольський дух, і чи розуміють це ті політики, що простягають свої руки церковних уставів та сердець вірян?
Автори документального фільму «Українська Православна Церква: у вірі та істині» зробили екскурс в історію Церкви та відвідали низку іноземних православних країн, побували в самому серці давньої православної традиції, в Греції, В Єрусалимі, на Афоні, аби відповісти на ці питання.

«Св. Іоанн Златоуст говорить, що розкол є одним з найбільших гріхів, який може бути вчинений будь-ким з Церкви. І навіть мучиницька кров не відмиє цей гріх…»
Афанасій, митрополит Лімасольский, Кіпрська Православна Церква

Ми повині зрозуміти, що розкол ріже, як ножицями, розділяє, ділить на шматки. І через тих, хто в розколі, поза Церквою, ми тут на Святій Горі дуже засмучені. Маємо на увазі розкол, який вчинив Філарет.
Архимандрит Єфрем, настоятель Ватопедського монастыря на Святій горі Афон

…Автокефалію не здобувають силою, а отримують по милості Божій. Автокефалія може бути надана помісній церкві, спільноті або певній конфесії в тому випадку, якщо це допоможе вільному функціонуванню церкви та виконанню пастирями своєї місії
Миколай (Хаджиніколау) Митрополит Месогейський та Лавреотикійський, Елладська Православна Церква

Церква – це така реальність. Церква стоїть вище сьогоднішнього історичного моменту і ситуації. Кінцевою метою Церкви є спасіння, тобто, за словами Святого Апостола Павла, як зробити людей, які живуть на цій землі, громадянами небес.
Феофіл ІІІ, Патріарх Єрусалимський та всієї Палестини

– рус –

«Независимой стране – независимую Церковь» … Репрессии по отношению православию в Украине происходят под такими лозунгами, обращенным к якобы патриотическим чувствам украинцев. Получение «автокефалии для Украинской церкви» определенные представители украинской политической элиты пытаются провозгласить чуть ли не национальной идеей. Но есть ли в этих страстях хоть что-то духовное, связанное с учением Христа или традициями православных Церквей мира?
От чего и как зависима Украинская Православная Церковь, если вообще зависима? И как дела с «независимостью» в других православных церквях?
Что такое автокефалия на самом деле, как она возникла исторически, и как смотрят мировые церкви на ее суть?
Почему раскол – самая большая проблема украинского православия и как его надо преодолевать, по мнению мирового православного духовенства?
Что такое вообще Церковь, ее Святость, Соборность и Апостольский дух, и понимают ли эти смыслы те политики, которые тянут свои руки к церковным уставам и сердцам верующих?
Авторы документального фильма «Украинская Православная Церковь: в вере и истине» сделали экскурс в историю Церкви и посетили ряд иностранных православных стран, побывали в самом сердце древней православной традиции, в Греции, в Иерусалиме, на Афоне, чтобы ответить на эти вопросы.

«Св. Иоанн Златоуст говорит, что раскол является одним из самых больших грехов, который может быть совершен кем-либо из Церкви. И даже мученическая кровь не отмоет этот грех … »
Афанасий, митрополит Лимассольский, Кипрская Православная Церковь

«Мы должны понять, что раскол режет, как ножницами, разделяет, делит на части. И из-за тех, кто в расколе, вне Церкви, мы здесь на Святой Горе очень расстроены. Имеем в виду раскол, который совершил Филарет».
Архимандрит Ефрем, настоятель Ватопедского монастыря на Святой горе Афон

«… Автокефалию не получают силой, а получают по милости Божией. Автокефалия может быть предоставлена поместной церкви, сообществу или определенной конфессии в том случае, если это поможет свободному функционированию церкви и выполнению пастырями своей миссии.»
Николай (Хаджиниколау) Митрополит Месогейский и Лавреотикийский, Элладская Православная Церковь

«Церковь – это такая реальность. Церковь стоит выше сегодняшнего момента и ситуации. Конечной целью Церкви есть спасение, то есть, по словам Святого Апостола Павла, как сделать людей, живущих на этой земле, гражданами небес».
Феофил III, Патриарх Иерусалимский и всей Палестины

ссылка на видео: https://youtu.be/_1CF7Ggh1Uk

Ваш отзыв

comments

Translate »