перший козацький

Нашій Церкві випало повторити мученицький подвиг св. Іова. отець Микола Данилевич

Share Button

Іов сказав дружині: “Ми добре прийняли від Бога, хіба ми поганого не приймемо? Нехай буде ім’я Господє благословенне від нині і довіку”.
І так само як у Іова було забране все, одне за одним, та само забирається одне за одним і в нашої Української Православної Церкви. Цей тиск і все, про що ми говорили, і дійшли до того, що хочуть відібрати навіть ім’я… І як Іов перетерпів це і благословив Бога і Господь повернув йому все… так само і нам треба бути готовими. Може в якійсь мірі ми повторимо. Треба по християнськи віднестися до цього…

Ми бачимо, як веде себе Блаженнійший. Він жодного кривого слова не сказав проти Президента, проти Філарета, проти влади. він говорить про Христа, про Бога, про Євангеліє… І дійсно ось так благословляє Бога. Можливо, Господь йому щось відкриває…”

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків згадує історію святого Іова, що втратив все — дітей, багатство, здоров’я — але зберіг свою душу та Віру. І за це Бог спас його і примножив те, що було забране. Цей сюжет нагадує священникові те, через що зараз проходить УПЦ.

січень 2019, Київ

— рус —

Иов сказал жене: “Мы хорошее приняли от Бога, разве мы плохого не примем? Пусть будет имя Господа благословенно от ныне и на века”.
И так же как и у Иова было отнято все, одно за другим, так же отнимается одно за другим и в нашей Украинской Православной Церкви. Это давление и все, о чем мы говорили, и дошли до того, что хотят отобрать даже имя… И как Иов претерпел это и благословил Бога, и Господь вернул ему все … так же и нам надо быть готовыми. Может в какой-то степени мы повторим. Надо по-христиански отнестись к этому …

Мы видим, как ведет себя Блаженнейший. Он ни одного кривого слова не сказал против Президента, против Филарета, против власти. Он говорит о Христе, о Боге, о Евангелии … И действительно вот так благословляет Бога. Возможно, Господь ему что-то открывает… ”

Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей вспоминает историю святого Иова, потерявший все – детей, богатство, здоровье – но сохранил свою душу и Веру. И за это Бог спас его и приумножил то, что было отнято. Этот сюжет напоминает священнику то, через что сейчас проходит УПЦ.

Январь 2019, Киев

ссылка на видео: https://youtu.be/upBjGqT66YE

Ваш отзыв

comments

Translate »