перший козацький

Нефть как проклятие. Венесуэла стала заложником своих богатств. Виталий Кулик

Share Button

Знакомимся с ситуацией в Венесуэле в проекте Terra Cognita с политологом Сергеем Белашко. Гость студии – политолог Виталий Кулик.

“Фактически, на данный момент двоевластие в стране сохраняется, точнее – безвластие (номинальное двоевластие). Переговоры в Норвегии, которые сейчас ведутся, они… тоже я пока не вижу возможности кроме того, что будут выборы – потому что Мадуро заявил, что согласен на выборы парламента. Но требования американцев Госдеп озвучил прямо на днях, о том, что главное условие выборов – это отставка Мадуро и выезд из страны”.

“Выход из патовой ситуации в Венесуэле связан только с внешними игроками. Внутри на уровне институций, на уровне конституции решить проблему невозможно”.

1:51 Что на самом деле происходит в Венесуэле? Как разделяются симпатии народа, элит и власти?
3:40 Структура Венесуэльской оппозиции. Внутренний расклад сил и состав оппозиционных сил от фашистов – до левых центристов.
7:38 Немного о сущности и структуре боливианского социализма. Слабые и сильные стороны.
15:07 Как строится политическая жизнь государств Южной Америки?
19:35 Поддержка Мадуро снижается. Кто перестает его поддерживать и почему? Почему военные – его последняя опора?
23:05 Почему противостояние в Венесуэле зашло в тупик? Почему до сих пор не началась полноформатная гражданская война?
24:00 Какие функции в Венесуэле выполняет организованная преступность? Как она поддерживает остатки экономики в стране.
26:18 В чем выход из сложившегося тупика?
26:42 Что творится с венесуэльской экономикой? Чем живет страна и за счет чего не наступает массовый голод?
42:50 Внешние причины кризиса в Венесуэлле. Чьи интересы столкнулись в конфликте вокруг венесуэльской нефти? Как на ситуацию в Венесуэлле реагируют соседние страны?
49:30 Как Венесуэлла сегментирована
54:20 Можно ли говорить о возврате контроля США на странами Южной Америки и возрождении доктрины Монро?
58:58 Сценарии развития ситуации и возможное разрешение кризиса. Какие варианты прекращения кризиса возможны?

Киев, 7 июня 2019

–укр–

Знайомимося з ситуацією в Венесуелі у проекті Terra Cognita з політологом Сергієм Белашко. Гість студії – політолог Віталій Кулік.

«Фактично, на даний момент двовладдя в країні зберігається, точніше – безвладдя (номінальне двовладдя). Переговори в Норвегії, які зараз ведуться, вони … теж я поки не бачу можливості крім того, що будуть вибори – тому що Мадуро заявив, що згоден на вибори парламенту. Але вимоги американців, держдеп озвучив прямо на днях, про те, що головна умова виборів – це відставка Мадуро і виїзд з країни ».

«Вихід із патової ситуації в Венесуелі пов’язаний тільки з зовнішніми гравцями. Всередині на рівні інституцій, на рівні конституції вирішити проблему неможливо ».

1:51 Що насправді відбувається в Венесуелі? Як поділяються симпатії народу, еліт і влади?
3:40 Структура венесуельської опозиції. Внутрішній розклад сил і склад опозиційних сил від фашистів – до лівих центристів.
7:38 Трохи про сутність і структуру Боливианских соціалізму. Слабкі та сильні сторони.
15:07 Як будується політичне життя держав Південної Америки?
19:35 Підтримка Мадуро знижується. Хто перестає його підтримувати і чому? Чому військові – його остання опора?
23:05 Чому протистояння в Венесуелі зайшло в глухий кут? Чому до сих пір не почалася повноформатна громадянська війна?
24:00 Які функції у Венесуелі виконує організована злочинність? Як вона підтримує залишки економіки в країні?
26:18 У чому вихід з глухого кута?
26:42 Що твориться з венесуельською економікою? Чим живе країна і за рахунок чого не настає масовий голод?
42:50 Зовнішні причини кризи в Венесуелі. Чиї інтереси зіткнулися в конфлікті навколо венесуельської нафти? Як на ситуацію в Венесуели реагують сусідні країни?
49:30 Як Венесуела сегментована
54:20 Чи можна говорити про повернення контролю США на країнами Південної Америки і відродження доктрини Монро?
58:58 Сценарії розвитку ситуації і можливе розв’язання кризи. Які варіанти припинення кризи можливі?

ссылка на видео: https://youtu.be/CciN1-aKi_U

Ваш отзыв

comments

Translate »