перший козацький

Обращение за автокефалией – это прямое объявление войны УПЦ. Павел Рудяков.

Share Button

“В тексте обращения есть слова, что этот шаг, если Патриарх Варфоломей его сделает, обеспечит межконфессиональный мир в Украине. А когда президент выступал в Верховной Раде это прозвучало и эмоционально, и интонацией – это прямое объявление войны”.

Директор информационно-политического центра “Перспектива” Павел Рудяков назвал политтехнологией инициативу Президента Порошенко обратиться к Константинопольскому Патриарху с просьбой создания Единой Поместной Церкви.

Эксперт отметил сходство с событиями 2014 года, когда выборы Порошенко не были неожиданностью только для Виктории Нуланд и Президент обещал принести на Донбасс мир. Но вот уже 4 года воюет и даже сменил АТО, объявив официально войну.

“То, что происходит в церковной сфере сейчас – это то же обещание мира, которое тянет за собой религиозную войну. Это риторика войны. Москве это не грозит ничем. Порошенко может продолжить отправлять туда фуры с продукцией фабрики Roshen липецкой – больше там ничего не упадет, а Украинской Православной Церкви, которая здесь находится, это может грозить попыткой разгрома”.

У истории с Единой Поместной Церковью нет перспективы, убежден Рудяков, так как Порошенко вышел далеко за рамки государственного служащего, обращаясь к каноническому Патриарху. В то же время у нас УПЦ КП и УАПЦ не объединились: “Президенту они подавали прошение порознь. Они не объединились, хотя хотят быть Единой Поместной. Переговоры между ними сорвались, потому что не смогли поделить приходы”.

“Государство в лице Президента толкает Церковь к самообороне… По сути, подталкивает к формированию отрядов самообороны. Это означает бойни. Бандиты вроде С14 у нас сейчас безнаказанны, но есть офицеры в нашем поколении, которые их разгонят. Государство абсолютно не ставит заслон на этом, а наоборот подталкивает”.

“Не знаю, что сказал Президент Блаженнейшему Онуфрию, что обещал УПЦ на встрече в тот день, когда Филарет и Макарий передавали обращения (об автокефалии, – Ред.), подписанные клиром. Но то, что он говорил на следующий день – это фактически объявление войны, предложение покинуть добровольно территорию”.

Относительно возмущения Президента в Раде, что “Москва называет Украину своей канонической территорией”, политолог напомнил заявления главы УГКЦ Святослава Шевчука, признававшего Украину канонической территорией УПЦ. “Понтифик папа Римский – он тоже, наверное, агент Кремля – тоже считает это их канонической территорией. Так принято в Православии”.

–укр–

“В тексті звернення є слова, що цей крок, якщо Патріарх Варфоломій його зробить, забезпечить міжконфесійний мир в Україні. А коли президент виступав у Верховній Раді – це прозвучало як пряме оголошення війни”.

Директор інформаційно-політичного центру “Перспектива” Павло Рудяков назвав політтехнологією ініціативу Президента Порошенко звернутися до Константинопольського Патріарха задля створення Єдиної Помісної Церкви.

Експерт відзначив схожість з подіями 2014 року, коли вибори Порошенко не були несподіванкою лише для Вікторії Нуланд. Президент обіцяв принести на Донбас мир, але ось вже 4 роки воює і навіть змінив АТО, офіційно оголосивши війну.

“Те, що відбувається в церковній сфері зараз – це теж обіцянку миру, яке тягне за собою релігійну війну. Це риторика війни. Москві це не загрожує нічим. Порошенко може продовжити відправляти туди тільки фури з продукцією липецької фабрики Roshen, а Українській Православній Церкві, яка тут знаходиться, це може загрожувати спробою розгрому”.

У історії з Єдиною Помісною Церквою немає перспективи, бо Порошенко вийшов далеко за рамки державного службовця, звертаючись до канонічного Патріарху. У той же час у нас УПЦ КП і УАПЦ не об’єдналися: “Президенту вони подавали прохання порізно. Вони не об’єдналися, хоча бажають бути Єдиною Помісною. Переговори між ними зірвалися, тому що не змогли поділити парафії”.

“Держава в особі Президента штовхає Церкву до формування загонів самооборони. Це означає бійні. Бандити С14 у нас зараз безкарні, але є офіцери в нашому поколінні, які їх розженуть. Держава абсолютно не ставить заслін на цьому, а навпаки підштовхує”.

“Не знаю, що сказав Президент Блаженнішому Онуфрію, що обіцяв УПЦ на зустрічі в той день, коли Філарет і Макарій передавали звернення (про автокефалію, – Ред.), підписані кліром. Але те, що він говорив на наступний день – це фактично оголошення війни, пропозиція добровільно покинути територію”.

Щодо обурення Президента в Раді, що “Москва називає Україну своєю канонічною територією”, політолог нагадав заяви глави УГКЦ Святослава Шевчука, який визнавав Україну канонічною територією УПЦ. “Папа Римський понтифік – він теж, напевно, агент Кремля – теж вважає це їх канонічною територією. Так прийнято в Православ’ї”.

ссылка на видео: https://youtu.be/_3GwhKpaPQM

Ваш отзыв

comments

Translate »