перший козацький
САМОЕ СВЕЖЕЕ

От рынка не отвертеться. Почему растут тарифы на ЖКХ? Новак, Попенко

Share Button

“Не може не відбуватись підвищення цін на холодну воду та на інші елементи ЖКГ, якщо зростуть в ціні майже всі елементи собівартості надання цих послуг. Перш за все це енергореурси, також зростає зарплата, як мінімальна, так і середня. До речі, мінімальну зарплату уряд піднімає не на 1-2%, а на 10-14% останні декілька років. А це досить суттєве підвищення. А ми розуміємо, що в державному секторі, а комунальному секторі якраз є така хвороба, що більшість працівників отримує мінімальну зарплату. Тому, якщо зростають в ціні усі елементи собівартості, то кінцева ціна за товар чи послугу не може не зростати. Звичайно, в кожному місті своя ситуація з собівартістю, з добуванням, з транспортуванням, з кількістю споживачів. В крупніших містах ціна нижча, в менших вища. Але крім того є ще декілька факторів, які впливають на ціну. Зокрема знову буде працювати фактор курсу гривні”.

-рос-

“Не может не происходить повышение цен на холодную воду и на другие элементы ЖКХ, если вырастут в цене почти все элементы себестоимости предоставления этих услуг. Прежде всего это энергоресурсы, также растет зарплата, как минимальная, так и средняя. Кстати, минимальную зарплату правительство поднимает не на 1-2%, а на 10-14% последние несколько лет. А это достаточно существенное повышение. Мы понимаем, что в государственном секторе, в коммунальном секторе как раз есть такая болезнь, что большинство работников получают минимальную зарплату. Поэтому , если растут в цене все элементы себестоимости, то конечная цена за товар или услугу не может не расти. Конечно, в каждом городе своя ситуация с себестоимостью, с добыванием, с транспортировкой, с количеством потребителей. В крупных городах цена ниже, в меньших выше. Но кроме того есть еще несколько факторов, которые влияют на цену. В частности снова будет работать фактор курса гривны “.

ссылка на видео: https://youtu.be/mlk0p2JnO-M

Ваш отзыв

comments

Translate »