перший козацький

Перестаньте брехати, що підтримуєте фермерів. Іван Слободяник

Share Button

На сьогоднішній день за урядовою програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” на 2018 рік, яка передбачає фінансування на рівні 1 млрд гривень, було використано нуль гривень, повідомив голова комітету Асоціації фермерів і приватних землевласників України (АФЗУ) Іван Слободяник.

Слободяник презентував результати дослідження про виконання держпрограми підтримки аграріїв на поточний рік, проведеного на основі аналізу даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

За його словами, в 2018 році на реалізацію програми підтримки аграріїв всього було заплановано 6,3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень передбачався власникам фермерських господарств. Зараз з цих коштів освоєно лише 436 млн гривень 1 174 сільськогосподарськими підприємствами. З них тільки 262 — це фермерські господарства, які змогли отримати всього 21,3 млн гривень.

Крім цього за напрямом “Фінансова підтримка сільгоспвиробників (відшкодування вартості вітчизняної техніки і обладнання)” з 945 млн гривень було використано лише 171,970 млн гривень.

При цьому кількість отримувачів цієї допомоги підрахувати поки неможливо, оскільки кошти за цим напрямком надходять в чотири державні банки, які потім розподіляють їх між господарствами, що надали заявки.

Зокрема, ці кошти держбанки розподілили наступним чином: “Ощадбанк” — 74,817 млн ​​гривень; “ПриватБанк” — 65,718 млн —гривень; “Укрексімбанк” — 17,811млн гривень; “Укргазбанк” – 13,623 млн гривень.

За напрямом “Державна підтримка хмелеводства, закладки нових садів, виноградників, ягідників і нагляд за ними” з передбачених 300 млн гривень було виділено поки всього 2,9 млн гривень двом сільгосппідприємствам (не фермерам).

09.08. 2018, Інтерфакс.

–рус–

На сегодняшний день по правительственной программе “Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств” на 2018 год, которая предусматривает финансирование на уровне 1 млрд гривен, было использовано ноль гривен заявил комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины (АФЗУ) Иван Слободяник.

Слободяник презентовал результаты исследования о выполнении госпрограммы поддержки аграриев на текущий год, проведенного на основе анализа данных Единого веб-портала использования публичных средств.

По его словам, в 2018 году на реализацию программы поддержки аграриев всего было запланировано 6,3 млрд гривен, из которых 1 млрд гривен предусматривался владельцам фермерских хозяйств. Сейчас из этих средств освоено только 436 млн гривен 1174 сельскохозяйственными предприятиями. Из них только 262 – это фермерские хозяйства, которые смогли получить всего 21,3 млн гривен.

Кроме этого по направлению “Финансовая поддержка сельхозпроизводителей (возмещение стоимости отечественной техники и оборудования)” из 945 млн гривен было использовано лишь 171,970 млн гривен.

При этом количество получателей этой помощи подсчитать пока невозможно, поскольку средства по этому направлению поступают в четыре государственных банка, которые затем распределяют их между хозяйствами, приславшими заявки.

В частности, эти средства госбанки распределили следующим образом: “Ощадбанк” – 74,817 млн гривен; “ПриватБанк” – 65,718 млн гривен; “Укрэксимбанк” – 17,811млн гривен; “Укргазбанк” – 13,623 млн гривен.

По направлению “Государственная поддержка хмелеводства, закладки новых садов, виноградников, ягодников и надзор за ними” из предусмотренных 300 млн гривен было выделено пока всего 2,9 млн гривен двум сельхозпредприятиям (не фермерам).

09.08. 2018, Интерфакс.

ссылка на видео: https://youtu.be/JCNUTZxMKRg

Ваш отзыв

comments

Translate »