перший козацький

Президент “України” розповів про захоплення університету рейдерами

Share Button

“Розпочавши інклюзивну освіту, ми побачили, що в Україні дуже багато громадян з різними потребами. І це не тільки інваліди. Є діти-сироти, соціально незахищених сімей – і у них виникають свої потреби. Є діти переселенців і ця проблема у нас є – не треба закривати на неї очі. Є діти ромів і знаєте, які події зараз в нас. Є й надзвичайно обдаровані діти, у яких є свої потреби. Нас дуже багато, ми дуже різні, але ми живемо разом. Ми хочемо, щоб разом нам було зручно, затишно і щасливо. І ось такого розкрадання держави на основі законодавства, рейдерства, ви не знайдете прикладів ніде у світі”, – розповів президент ВМУРоЛ «Україна», почесний ректор НТТУ “КПІ”, д.т.н., професор Петро Таланчук.

“Коли “завалили” банк “Хрещатик”, а коли прийде нормальна чесна влада, хтось буде сидіти за це, то у нас залишався борг 44 млн. Але. Ми взяли загалом 100 млн грн, а повернули 155 млн. Якби у нас була нормальна банківська система, ми б розійшлись усі завдоволені”.

Університет кредитувався в банку “Хрещатик”. Після банкрутства банку кредитні зобов’язання були продані з торгів, за словами Таланчука, процедура була проведена з явними порушеннями. ВНЗ вже звертався до судів і домігся скасування цього рішення.

“Як міська адміністрація нинішня, “прогресивна”, не старалась, ми виграли Верховний суд. Три суди вони тиснули і ми виграли. У відповідності з рішенням суду, КМДА нам повинна повернути 5,6 млн грн. І більше півроку грошей ні копійки не поступило. Це щодо правосуддя”.

Захопленню ввечері 7 серпня адміністративного корпусу “України” людьми в балаклавах в київській поліції не перешкоджали і назвали законним, бо у нападників є документи, що підтверджують право власності на будівлю.

“Якщо не вирішить суд на нашу користь питання, а це означає відновлення справедливості, то ми тоді будемо створювати загін і підете ви всі, навіть хто на візках, і також будете вчитись стріляти, як од цих подонків захищатися”.

Університет “Україна” приймає на навчання людей з інвалідністю, що дає їм можливість отримати освіту і кваліфікацію, повноцінно жити і працювати. Цього року Університету виповнюється 20 років. За цей час він підготував понад 150 тисяч фахівців.

Київ, УНІАН, 21 вересня 2018

–рус–

“Начав инклюзивное образование, мы увидели, что в Украине очень много граждан с разными потребностями. И это не только инвалиды. Есть дети-сироты, и из социально незащищенных семей – у них всех возникают свои потребности. Есть дети переселенцев и эта проблема у нас есть – не надо закрывать на нее глаза. Есть дети ромов. Есть и очень одаренные дети, у которых есть свои потребности. Нас очень много, мы очень разные, но мы живем вместе. Мы хотим, чтобы вместе нам было удобно, уютно и счастливо. И вот такого разворовывания государства на основе законодательства, рейдерства, вы не найдете примеров нигде в мире”, – рассказал президент университета “Украина”, почетный ректор НТТУ “КПИ”, д.т.н., профессор Петр Таланчук.

“Когда “завалили” банк “Хрещатик”, а когда придет нормальная честная власть, кто-то будет сидеть за это, то у нас оставался долг 44 млн. Но. Мы взяли 100 млн грн, а вернули 155 млн. Если бы у нас была нормальная банковская система, мы бы разошлись все удовлетворенные”.

Университет кредитовался в банке “Хрещатик”. После его банкротства кредитные обязательства были проданы с торгов, по словам Таланчука, процедура проведена с явными нарушениями. ВУЗ уже обращался в суды и добился отмены этого решения.

Захвату вечером 7 августа административного корпуса “Украины” людьми в балаклавах в киевской полиции не препятствовали и назвали законным, так как у нападавших есть документы, подтверждающие право собственности на здание.

“Если не решит суд в нашу пользу вопрос, а это означает восстановление справедливости, то мы тогда будем создавать отряд и пойдете вы все, даже кто на колясках, и тоже будете учиться стрелять, как от этих подонков защищаться”.

Университет “Украина” принимает на обучение людей с инвалидностью, что дает им возможность получить образование и квалификацию, полноценно жить и работать. В этом году Университету исполняется 20 лет. За это время он подготовили более 150 тысяч специалистов.

ссылка на видео: https://youtu.be/Dqr4wsyL9ww

Ваш отзыв

comments

Translate »