перший козацький

Президенты создавали иллюзию, что не владеют всеми полномочиями. Олесь Доний (укр)

Share Button

«Для значної частини керівників української держави було вигідно створювати ілюзію, що вони не володіють всіма повноваженнями влади. Це робилося різними шляхами, зокрема, непрозорістю діяльності Ради», – розповів президент Центру досліджень політичних цінностей Олесь Доній.

Експерт зазначив, що згідно Конституції, голів адміністрацій пропонує Кабмін, а президент може тільки підписувати призначення. В реальності, кандидатури підбиралися АП, відправлялися до Кабміну, а Кабмін ті ж кандидатури формально переправляв президенту.

«Не залежить від більшості в Верховній Раді президентська Україна, чи не президентська, бо приклад з призначенням керівників адміністрацій неконституційний, незаконний».

«Україна насправді вже була президентською державою. Так, певне «відчіплювання» повноважень йшло еліті у Верховній Раді, але не тільки. Набагато більше таких повноважень відбувається з людьми, які знаходяться поза межами ВР».

«Це дуже важлива функція – представництво. А представництво – це максимальна репрезентація країни. Недаремно, я виступаю за мінімальний бар’єр, чи за відсутність оного…»

«Для мене більш важливо зараз, чи буде дотримуватися процедура. І опозиції, подобається вона, чи не подобається, буде надана можливість репрезентації у керівництві комітетів».

29 липня 2019, Київ, Голос UA

–рус—

«Для значительной части руководителей украинского государства было выгодно создавать иллюзию, что они не обладают всеми полномочиями. Это делалось разными путями, в частности, непрозрачностью деятельности Рады», – рассказал президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Эксперт отметил, что согласно Конституции, глав администраций предлагает Кабмин, а президент может только подписывать назначения. В реальности, кандидатуры подбирались АП, отправлялись в Кабмин, а Кабмин те же кандидатуры формально переправлял президенту.

«Не зависит от большинства в Верховной Раде президентская Украина, или не президентская, потому что пример с назначением руководителей администраций является неконституционным, незаконным».

«Украина на самом деле уже была президентским государством. Так, имеется «отщипывание» полномочий элите в Верховной Раде, но не только. Гораздо больше таких полномочий даётся людям, которые находятся за пределами ВР».

«Это очень важная функция – представительство. А представительство – это максимальная репрезентация страны. Недаром, я выступаю за минимальный барьер, или за отсутствие оного…»

«Для меня более важно сейчас, будет ли придерживаться процедура. И оппозиции, нравится она или не нравится, будет ли предоставлена возможность репрезентации в руководстве комитетов».

29 июля 2019, Киев, Голос UA

ссылка на видео: https://youtu.be/lcDMNEq8j00

Ваш отзыв

comments

Translate »