перший козацький

“Прощай немита Росія” Порошенка може спрацювати. Андрій Вигиринський

Share Button

“Мова про реальні інвестиції в цілому йти не можуть. Просто не допустять російський капітал український ринок…Те, що стосується інвестицій, воно регулюється не цим договором, воно регулюється зовсім іншою конвенцією”, — заявив політичний та економічний експерт Андрій Вигиринський.

“В переважній своїй більшості, це є, в першу чергу, намагання покращити свою репутацію. Угода з Російською Федерацією, яка деталізується на підставі договору про дружбу носять двосторонній характер або тематичний характер. Тобто і на них розірвання цього договору навряд чи вплине”.

На думку експерта, Порошенко грає на ідеалістичних речах. Тобто мова йде про релігію, яка відокремлена від економіки країни. Він грає на електорат і на прихожан УПЦ КП. Інша група електорату — це націоналістичні правоналаштовані громадяни, в тому числі й молодого віку. Як раз ці люди можуть стати теоретично тими додатковими відсотками, які необхідні Петру Алексійовичу, якщо зараз він проявить свою жорсткість стосовно міждержавних відносин з Російською Федерацією.

30.08.2018 Голос ЮА

–рус–

“Речь о реальных инвестициях в целом идти не может. Просто не допустят российский капитал на украинский рынок … То, что касается инвестиций, оно регулируется не этим договором, оно регулируется совсем другой конвенцией”, — заявил политический и экономический эксперт Андрей Вигиринський.

“В большинстве своем, это, в первую очередь, попытка улучшить свою репутацию. Соглашение с Российской Федерацией, которое детализируется на основании договора о дружбе носят двусторонний характер или тематический характер. То есть на них расторжения этого договора вряд ли повлияет”.

По мнению эксперта, Порошенко играет на идеалистических вещах. То есть, речь идет о религии, которая отделена от экономики страны. Он играет на электорат и на прихожан УПЦ КП. Другая группа электората – это националистические правонастроены граждане, в том числе и молодого возраста. Как раз эти люди могут стать теоретически теми дополнительными процентами, которые необходимы Петру Алексеевичу, если сейчас он проявит свою жесткость в отношении межгосударственных отношений с Российской Федерацией.

30.08.2018 Голос ЮА

ссылка на видео: https://youtu.be/Mfv6hgoBo1g

Ваш отзыв

comments

Translate »