перший козацький

Ракеты западной коалиции “попали” по миротворческой мисси на Донбассе. Владимир Воля

Share Button

“Ситуация довольно напряженная и в этом году Сирия останется не такой спокойной точкой, как казалось в конце прошлого года, когда виделась победа над ИГИЛ. Несмотря на разрушения от французских, американских и британских ракет, режиму Асада хуже не стало. А вот однозначно попало по миротворческой мисси на Донбассе, потому что эти противоречия блокируют момент, когда подобная миссия будет согласована”, – отметил политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

“Основной мотив дело Скрипалей – ответить Владимиру Путину консолидировано на его тезисы, которые он озвучил 1 марта в жестких тональностях Западу. В последнем ударе по Сирии прослеживается удар по Астанинскому процессу. В любом случае, он был символическим, когда о местах и времени удара предупредили. В тени сирийского обострения оказались противостояние между Израилем и политическим наступлением Палестины. Но решение Трампа испугало даже некоторых ястребов и демократов, заставив обсуждать конституционность его действий”.

Эксперт отметил, что каждой стороне, наносившей удар, было что припрятать за этими событиями в своей стране и что продемонстрировать миру. Те, кто наносил ракетный удар якобы по объектам химической программы, похоже были уверены, что там ничего нет, иначе отвечали бы фактически за применение химоружия в больших масштабах.

“Бонус получил Реджеп Эрдоган, через которого общались Трамп и Путин. На пике этих внешнеполитических и военных успехов турецкие власти решили даже провести досрочные выборы президента и парламента”.

“Обращение украинского парламента к Вселенскому Патриарху, которое можем вспомнить в турецком и российском аспекте, может расшатать межконфессиональную ситуацию в Украине. Но оно бесперспективно, потому что между Патриархатами существует некий баланс. И баланс во многом связан с политикой, поскольку если Вселенскому Патриархату понадобится помощь в случае недружественных действий турецких властей, то вес украинской власти и российской слишком различный. Поэтому Патриарх Варфоломей не захочет расшатать своим Томосом баланс в мировой политике, которая на пике кризиса в Сирии, добавляя линии разногласий и споров”.

“В Сирии большой вопрос защиты прав христиан и религиозных меньшинств. Понятно, что наша страна не может предложить ничего Константинополю. Поэтому дальше политического действа с автокефалией не сдвинется”.

19 апреля 2018, пресс-центр РИА Новости Украина

–укр–

“Ситуація досить напружена і в цьому році Сирія не залишиться такою спокійною, як здавалося в кінці минулого року, коли бачилася перемога над ІДІЛ. Незважаючи на руйнування від французьких, американських і британських ракет, режиму Асада гірше не стало. А ось однозначно потрапило з миротворчоу місію на Донбасі, тому що ці протиріччя блокують момент, коли подібна місія буде узгоджена”, – зазначив політолог-міжнародник, експерт Українського інституту аналізу та менеджменту політики Володимир Воля.

“Основний мотив справа Скрипалів – відповісти Путіну консолідовано на його тези, які він озвучив 1 березня в жорстких тональностях Заходу. В останньому ударі по Сирії простежується удар по Астанинскому процесу. У будь-якому разі, він був символічним, бо про місця і час удару було повідомлено. У тіні сирійського загострення виявилися протистояння між Ізраїлем і палестинським політичним наступом. Але рішення Трампа злякало навіть деяких яструбів і демократів, змусивши обговорювати конституційність його дій”.

Експерт зазначив, що кожній стороні, яка завдавала удар, було що приховати за цими подіями в своїй країні і що продемонструвати світу. Ті, хто завдав ракетного удару нібито по об’єктах хімічної програми, схоже були впевнені, що там нічого немає, інакше відповідали б фактично за застосування хімічної зброї.

“Бонус отримав Реджеп Ердоган, через якого спілкувалися Трамп і Путін. На піку цих зовнішньополітичних і військових успіхів турецька влада вирішила навіть провести дострокові вибори президента і парламенту”.

“Звернення українського парламенту до Вселенського Патріарха, яке можемо згадати в турецькому і російському аспекті, може розхитати міжконфесійну ситуацію в Україні. Але воно безперспективне, тому що між Патріархатами існує певний баланс. І баланс пов’язаний з політикою, оскільки якщо Вселенському Патріархату знадобиться допомога в разі недружніх дій турецької влади, то вага української влади та російської надто різний. Тому Патріарх Варфоломій не захоче розхитати своїм Томосом баланс у світовій політиці, яка на піку кризи в Сирії, додаючи лінії розбіжностей і суперечок”.

“У Сирії велике питання захисту прав християн і релігійних меншин. Зрозуміло, що наша країна не може запропонувати нічого Константинополю. Тому далі політичного дійства з автокефалією не зрушиться”.

19 квітня 2018, прес-центр РІА Новини Україна

ссылка на видео: https://youtu.be/lHcVLp2qRRk

Ваш отзыв

comments

Translate »