перший козацький

Рік безвізу: скільки біометричних паспортів отримали українці? Голова ДМСУ

Share Button

“Ми почали видачу біометричних документів ще з січня 2015 року, розуміючи що рано чи пізно буде безвіз, але сам безвіз не був ціллю – це реформа паспортної системи. Видача нових документів відбувається на основі електронного реєстру”, – розповів Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби.

“За цей період ми оформили більше 8 млн 800 тис. біометричних документів. А коли об’явлений був безвіз, за цей рік оформлено більше ніж 5 мільйонів”.

“Таке навантаження триває, хоча потроху зменшується. В деякі дні зверталось по 26-28 тисяч громадян, зараз 15-16 тисяч звертаються кожен день”.

“Є проблеми з чергами. Вони ще є, на жаль. Але до процесу оформлення долучилися Центри надання адміністративних послуг по всій Україні. На сьогодні їх працює 80”.

“Вже є приклади того, що українців сприймають як європейців і в деякі моменти забувають ставити штамп про перетин кордону. І необхідно нагадувати, щоб поставили штамп – щоб не було потім проблем”.

“Міграційна служба виконує і блок безпеки плану дій по безвізовому режиму: почали не тільки оформлювати документи для виїзду за кордон, а ще замінюємо внутрішні старі документи – паперову книжечку на пластикові картки”.

Голова ДМСУ пояснив, що деякі громадяни, які не змогли потрапити до Євросоюзу, пояснивши мету візиту прикордонникам, повернулися простимульовані вивчати англійську. “Бо подалі від України прикордонники спілкуються виключно англійською і цей факт змінює дуже ситуацію не тільки з безвізом, він змінює дуже Україну”.

Київ, УКМЦ, “Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія”, 11 червня 2018

–рус–

“Мы начали выдачу биометрических документов еще с января 2015 года, понимая что рано или поздно будет безвиз, но сам безвиз не был целью – это реформа паспортной системы. Выдача новых документов происходит на основе электронного реестра”, – рассказал Максим Соколюк, председатель Государственной миграционной службы.

“За этот период мы оформили более 8 млн 800 тыс. биометрических документов. А когда объявлен был безвиз, за этот год оформлено более 5 миллионов”.

“Такая нагрузка продолжается, хотя понемногу уменьшается. В некоторые дни обращалось по 26-28 тысяч граждан, сейчас 15-16 тысяч обращаются каждый день”.

“Есть проблемы с очередями. Они еще есть, к сожалению. Но к процессу оформления присоединились Центры предоставления административных услуг по всей Украине. На сегодня их работает 80”.

“Уже есть примеры того, что украинцев воспринимают как европейцев и в некоторые моменты забывают ставить штамп о пересечении границы. И необходимо напоминать, чтобы поставили штамп – чтобы не было потом проблем”.

“Миграционная служба выполняет блок безопасности плана действий по безвизовому режиму: начали не только оформлять документы для выезда за границу, а еще заменяем старые внутренние документы – бумажную книжечку на пластиковые карты”.

Председатель Госмиграционной службы пояснил, что некоторые граждане, которые не смогли попасть в Евросоюз, объяснив цель визита пограничникам, вернулись со стимулом изучать английский. “Потому что подальше от Украины пограничники общаются исключительно на английском и этот факт меняет ситуацию не только с безвизом, он очень меняет Украину”.

Киев, УКМЦ, “Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия”, 11 июня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/VxeHtViFC-I

Ваш отзыв

comments

Translate »