перший козацький

Російська культура – невід’ємна частина української. “Мовний” закон -це СРСР в найгіршій формі. Лоза

Share Button

Поет та філософ Влад Лоза відзначає 5 аспектів щодо нового прийнятого закону про українську мову в сфері послуг. По-перше, закон антиправовий, так як суперечить фундаментальним статей конституції і міжнародних договорів, підписаних Україною. По-друге, закон розв’язує руки право-радикальним елементам. По-третє, він антиукраїнський, так як російська мова і культура мають зв’язку з Україною і формувалися в тому числі на українській території.

По-четверте, закон спрямований проти української культури, так як грубе регулювання неприпустимо в тій сфері, де необхідно тонке сприяння, що спонукає діалогу культур. По-п’яте, закон дискримінує, адже російськомовні – автохтонне населення України.

Даний законопроект заохочує кляузництво, доноси, психологічне насильство, звільнення з університетів інтелігенції, як у випадку скандалу з Євгенією Більченко.

-рус-

Поэт и философ Влад Лоза отмечает 5 аспектов относительно нового принятого закона об украинском языке в сфере услуг. Во-первых, закон антиправовой, так как противоречит фундаментальным статьям конституции и международным договорам, подписанным Украиной. Во-вторых, закон развязывает руки право-радикальным элементам. В-третьих, он антиукраинский, так как русский язык и культура имеют связи с Украиной и формировались в том числе на украинской территории.

В-четвертых, закон направлен против украинской культуры, т. к. грубое регулирование недопустимо в той сфере, где необходимо тонкое содействие, побуждающее диалог культур. В-пятых, закон дискриминирующий, ведь русскоязычные – автохтонное население Украины.

Данный законопроект поощряет кляузничество, доносы, психологическое насилие, увольнение с университетов интеллигенции, как в случае скандала с Евгенией Бильченко.

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=jv4nkit3kWs

Ваш отзыв

comments

Translate »