перший козацький

Руслан Бортник. В Украине происходит тихий переворот против контроля США

Share Button

Политолог Руслан Бортик, давая оценку деятельности САП и НАБУ, сказал, что после коронавируса, когда запад не смог предоставить нам сильную поддержку, эти организации внешнего влияния оказались просто невыгодны местным элитам. Поэтому произошел “тихий антикоррупционный переворот”, примером чего служит увольнение главы САП Холодницкого.

Эксперт также завил, что подобные структуры не нужны вовсе, поскольку они являются лишь порождением политики Порошенко и элементами внешнего влияния в Украине.

-укр-

Політолог Руслан Бортнік, даючи оцінку діяльності САП і НАБУ, сказав, що після коронавірусу, коли захід не зміг надати нам сильну підтримку, ці організації зовнішнього впливу виявилися просто невигідні місцевим елітам. Тому стався “тихий антикорупційний переворот”, прикладом чого служить звільнення глави САП Холодницького.

Експерт також завив, що подібні структури не потрібні зовсім, оскільки вони є лише породженням політики Порошенко і елементами зовнішнього впливу в Україні.

Ваш отзыв

comments

Translate »