перший козацький

С какими заготовками Зеленский ехал в Париж. Кирилл Молчанов

Share Button

Политолог Кирилл Молчанов делится своими соображениями по переговорам в Нормандском формате, которые прошли 9 декабря, в понедельник. Чтоб не быть обвиненным в капитуляции или зраде, Зеленский разным группам населения посылает разные месседжи. Например тем, кто выходит на улицы, он рассказывает, что никаких выборов до возвращения контроля за границей не будет. Другим – о том, что в минскую контактную группу нужно включить переселенцев. Дыму было напущено много, но нужно понимать, что ни Франция, ни Германия, ни Россия не пойдут на пересмотр Минских соглашений. Минска-3 не будет, так же как и переписывания Минска-2.

Другой вопрос в том, будет ли Зеленский исполнять написанное в документе, который он подписал или будет саботировать, как в свое время Порошенко.

По мнению политолога, никакого нового Майдана не будет. Потому что он в принципе не возможен без внешней поддержки и одобрения. МВФ скорее поддерживает линию президента, чем Порошенко. К тому же у организаторов внутренней фронды нет никакой общей позиции. У Зеленского есть возможность войти в историю как президент, который вернул территориальную целостность Украине, но для этого нужно двигаться в сторону мира. На что и был запрос его избирателей. Для него встреча в Нормандии разделит его президентство на “до” и “после”.

Пока что будет применяться тактика “мелких шагов”. О чем-то будут договариваться конкретно, а некоторые вопросы, в основном политические, будут купировать. Например, вопросы амнистии и выборов.

-укр-

Політолог Кирило Молчанов ділиться своїми міркуваннями щодо переговорів в Нормандському форматі, які пройшли 9 грудня, в понеділок. Щоб не бути звинуваченим в капітуляції або зраді, Зеленський для різних груп населення посилає різні меседжі. Наприклад тим, хто виходить на вулиці, він розповідає, що ніяких виборів до повернення контролю за кордоном не буде. Іншим – про те, що в мінську контактну групу потрібно включити переселенців. Диму було напущено багато, але потрібно розуміти, що ні Франція, ні Німеччина, ні Росія не підуть на перегляд Мінських угод. Мінська-3 не буде, так само як і переписування Мінська-2.

Інше питання в тому, чи буде Зеленський виконувати написане в документі, який він підписав, або буде саботувати, як свого часу Порошенко.

На думку політолога, ніякого нового Майдану не буде. Тому що він в принципі не можливий без зовнішньої підтримки і схвалення. МВФ швидше підтримує лінію президента, ніж Порошенко. До того ж у організаторів внутрішньої фронди немає ніякої спільної позиції. У Зеленського є можливість увійти в історію як президент, який повернув територіальну цілісність України, але для цього потрібно рухатися в сторону миру. На що і був запит його виборців. Для нього зустріч в Нормандії розділить його президентство на “до” і “після”.

Поки що буде застосовуватися тактика “дрібних кроків”. Про щось домовлятимуться конкретно, а деякі питання, в основному політичні, будуть купірувати. Наприклад, питання амністії та виборів.

ссылка на видео: https://youtu.be/kR_aWr84JE4

Ваш отзыв

comments

Translate »