перший козацький

Сербия отказывается от “Славянского братства”, Кипр спасает Лукашенко, Империи выходят из тени. МЗН

Share Button

Это МИР ЗА НЕДЕЛЮ на Первом Казацком. Как Кипр неожиданно прикрыл Лукашенко от санкций Евросоюза, из кого США строят антикитайский блок в Тихом океане, как Россия поставила под угрозу отношение с Сербией из-за поста Захаровой в фейсбук, и ради чего Белград прогибается под Трампа в вопросе Косова?
О главных событиях международной политики в студии говорят автор проекта политолог Даниил Богатырёв и сегодняшний гость программы доктор политических наук, профессор Валентин Якушик.

Главные темы выпуска:

“Исторический”, по мнению Белого Дома, договор между правительствами Сербии и частично признанного Косово. Как в соглашение о восстановлении и укреплении экономических связей проникли пункты, явно не входящие в список национальных интересов Сербии и даже угрожающие им? Унижение или расчёт?

12:50 И как понимать недипломатичную реакцию на американское турне Вучича дипломата Марии Захаровой, из-за которой традиционно близкие отношения России и Сербии омрачились. Проблема высокомерного и грубого московского стиля дипломатии.

22:18 Как США продвигают новый антикитайский блок а Азиатско-Тихоокеанском регионе. Что не поделили социалистический Вьетнам и коммунистический Китай. Состязание в умении играть в долгу и испытание на имперскую зрелость.

45:01 Белоруссия. Разгром оппозиции и стратегия России в отношении будущего Белой Руси. Заповедник советского периода в хорошем смысле, или чем Лукашенко выгодно отличается от украинских правителей. Особое место, которое Блоруссия могла бы занять в Европе, если бы стала местом координации консервативных сил континента.

1:02:49 Как Кипр неожиданно прикрыл Минск от санкций ЕС, заблокировав с требованием ввести санкции также против Турции. Рост напряжения между Грецией и Турцией. Как коса греческого национализма нашла на камень турецкого неоосманизма. И кто из двух стран откусил больше, чем сможет прожевать?

11 сентября 2020, Киев

— укр —

Це СВІТ ЗА ТИЖДЕНЬ на Першому Козацькому. Як Кіпр несподівано прикрив Лукашенко від санкцій Євросоюзу, з кого США будують антикитайський блок у Тихому океані, як Росія поставила під загрозу відносини з Сербією через піст Захарової в фейсбук, і заради чого Белград прогинається під Трампа в питанні Косова?
Про головні події міжнародної політики в студії говрять автор проекту політолог Данило Богатирьов і сьогоднішній гість програми доктор політичних наук, професор Валентин Якушик.

Головні теми випуску:

“Історичний”, на думку Білого Дому, договір між урядами Сербії та частково визнаної Косово. Як в угоду про відновлення і зміцнення економічних зв’язків потрапили пункти, що вочевидь не входять в список національних інтересів Сербії і навіть загрожують їм? Приниження або розрахунок?

12:50 І як розуміти недипломатичну реакцію на американське турне Вучич дипломата Марії Захарової, через яку традиційно близькі стосунки Росії та Сербії були затьмарені. Проблема зарозумілого і грубого московського стилю дипломатії.

22:18 Як США просувають новий антикитайський блок а Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Що не поділили соціалістичний В’єтнам і комуністичний Китай. Змагання в умінні грати в довгу і випробування на імперську зрілість.

45:01 Білорусія. Розгром опозиції і стратегія Росії щодо майбутнього Білої Русі. Заповідник радянського періоду в хорошому сенсі, або чим Лукашенко вигідно відрізняється від українських правителів. Особливе місце, яке Блоруссія могла б зайняти в Європі, якби стала місцем координації консервативних сил континенту.

1:02:49 Як Кіпр несподівано прикрив Мінськ від санкцій ЄС, заблокувавши їх з вимогою ввести санкції також проти Туреччини. Зростання напруги між Грецією і Туреччиною. Як коса грецького націоналізму знайшла на камінь турецького неоосманізму. І хто з двох країн відкусив більше, ніж зможе прожувати?

11 вересня 2020 року, Київ

Ваш отзыв

comments

Translate »