перший козацький

Шабовта об убийстве мальчика: МВД сохранило худшие традиции, а Аваков несет угрозу Украине

Share Button

“У нас не министр-профессионал, а политик в кресле министра. Поэтому фигура Авакова несет угрозу Украине. Почему территория МВД и лично фигура Авакова у нас остается терра инкогнита? Ее нельзя трогать, ее нельзя критиковать. За все годы возрастания преступности, страшных показателей роста детской преступности и других вещей, провальная деятельность МВД нигде не обсуждалась. Увлеченные вечной апелляцией к конфликту военному на Востоке, все правители закрыли глаза на происходящее внутри страны”, – считает эксперт в сфере безопасности Сергей Шабовта

“Может такая встряска, жуткой ценой жизни смерти несчастного мальчика, подвинет политикум проанализировать, что дальше ждать от правоохранительной системы? Системы, которая не видит реальных проблем, а балансирует в пространстве политики, наращивает интриги”.

Эксперт напомнил ситуацию с убийством полицейских в Княжичах, когда преступление в среде самих полицейских МВД пыталось в худших традициях скрыть от общества. Так же, как затягивается нынешнее расследование убийства ребенка.

“Мы помним, что несколько раз стоял вопрос о снятии Авакова. И тут же повторялась схема, когда «Народным фронтом» запускала миф (и сам он его активно поддерживал), что Аваков – основной балансир украинской политики, нельзя без него. Не премьер-министр, никто, а лично Аваков – ключевая фигура”.

“Мы много убили эмоций при назначении на должность генпрокурора Луценко, лишенного базового юридического образования. А какие качества у Авакова, который влез только по квоте «Народного фронта» с нулевым рейтингом? Сам он сделал много опасных вещей для безопасности”.

Киев, Голос.UA, 5 июня 2019

–укр–

“У нас не міністр-професіонал, а політик у кріслі міністра. Тому фігура Авакова несе загрозу Україні. Чому територія МВС і особисто фігура Авакова у нас залишається терра інкогніта? Її не можна чіпати, її не можна критикувати. За всі роки зростання злочинності, страшних показників зростання дитячої злочинності та інших речей, провальна діяльність МВС ніде не обговорювалася. Захоплені вічною апеляцією до конфлікту військового на Сході, всі правителі закрили очі на те, що відбувається всередині країни”, – вважає експерт у сфері безпеки Сергій Шабовта

“Може така струс, страшною ціною життя смерті нещасного хлопчика, посуне політикум проаналізувати, що далі чекати від правоохоронної системи? Системи, яка не бачить реальних проблем, а балансує в просторі політики, нарощує інтриги”.

Експерт нагадав ситуацію з вбивством поліцейських в Княжичах, коли злочин в середовищі самих поліцейських МВС намагався в гірших традиціях приховати від суспільства. Так само, як затягується нинішнє розслідування вбивства дитини.

“Ми пам’ятаємо, що кілька разів стояло питання про зняття Авакова. І тут же повторювалася схема, коли «Народним фронтом» запускала міф (і сам він його активно підтримував), що Аваков – основний балансир української політики, не можна без нього. Не прем’єр-міністр, ніхто, а особисто Аваков – ключова фігура”.

“Ми багато вбили емоцій при призначенні на посаду генпрокурора Луценка, позбавленого базової юридичної освіти. А які якості у Авакова, який вліз тільки за квотою «Народного фронту» з нульовим рейтингом? Сам він зробив багато небезпечних речей для безпеки”.

ссылка на видео: https://youtu.be/4wII0JyX6hY

Ваш отзыв

comments

Translate »