перший козацький

Що несе Україні “єдина церква” Порошенка? ДУХОВНИЙ ФРОНТ

Share Button

Парадокс, але підняття питання так званої «єдиної помісної церкви» президентом та парламентом зовсім не сприяло об’єднанню українського суспільства, а навпаки, поки що розколює і загострює його протиріччя. Президентські промови та лист до Константинополя стали головною темою останніх днів.
Сам феномен таких централізованих політично вмотивованих зусиль держави на церковній ниві вбачається чимось неочікуваним для сучасної європейської держави. Тому в цьому випуску ДУХОВНОГО ФРОНТА автор програми запросила на розмову представників Церкви та православного громадського суспільства, аби з’ясувати, що саме відбулося, як це інтерпретувати з точки зору законів України та віровчення, чого очікувати далі і як реагувати звичайним православним людям?

Розібратися допомагають протоієрей Миколай Данилевич, заступник голови Відділу зовнішніх церковних зав’язків Української Православної Церкви, та православна вірянка і громадський діяч Галина Суменкова, голова політичної партії «Солідарність жінок України».

Чого чекати від Константинополю тепер?
Які є законні та канонічні засади для отримання автокефалії українською православною церквою, і чи можна зробити таку із «конгломерату розкольників»?
Чи були законними дії президента та парламенту, і що можуть зробити звичайні українці, аби захистити свої духовні права?
Чим взагалі є сучасний Константинопольський Патріархат, де його паства і наскільки він є впливовим у православному світі?

Ці й інші питання виносимо на сьогоденний ДУХОВНИЙ ФРОНТ і сподіваємося, що встановимо правду і, з Божою допомогою, наблизимося до миру!

— рус —

Парадокс, но поднятие вопроса так называемой «единой поместной церкви» президентом и парламентом совсем не способствовало объединению украинского общества, а наоборот, пока раскалывает и обостряет его противоречия. Президентские речи и письмо в Константинополь стали главной темой последних дней.

Сам феномен таких централизованных политически мотивированных усилий государства на церковной ниве выглядит чем-то неожиданным для современного европейского государства. Поэтому в этом выпуске ДУХОВНОГО ФРОНТА автор программы пригласила на разговор представителей Церкви и православного гражданского общества, чтобы выяснить, что именно произошло, как это интерпретировать с точки зрения законов Украины и вероучения, чего ожидать дальше и как реагировать обычным православным людям?

Разобраться помогают протоиерей Николай Данилевич, заместитель председателя Отдела внешних церковных завязок Украинской Православной Церкви, а также православная верующая и общественный деятель Галина Суменкова, председатель политической партии «Солидарность женщин Украины».

Чего ждать от Константинополя теперь?
Какими могут быть законные и канонические основы для получения автокефалии Украинской Православной Церковью, и можно создать такую из «конгломерата раскольников»?
Были ли законными действия президента и парламента, и что могут сделать обычные украинцы, чтобы защитить свои духовные права?
Чем вообще является современный Константинопольский Патриархат, где его паства и насколько он влиятелен в православном мире?

Эти и другие вопросы выносим на сегодняшний ДУХОВНЫЙ ФРОНТ в надежде, что установим правду и, с Божьей помощью, приблизимся к миру!

ссылка на видео: https://youtu.be/Z-2_ocIcdnM

Ваш отзыв

comments

Translate »