перший козацький

“Скотяче відношення, за людей нас не считають!” Афганці протестували під Кабміном

Share Button

Акція протесту ветеранів Афганської війни (1979-1989) та ветеранів силових структур України пройшла в урядовому кварталі Києва 25 квітня.

“Взагалі немає підвищення пенсії… Пільги урізали більше, ніж люба із влад… Пані Супрун має намір приватизувати госпіталь ветеранів-афганців”, — розповів Першому Козацькому пенсіонер з Івано-Франковщини.

“Українці знаходять спільну мову між собою, а уряд з народом не знаходять”, — додав він.

На питання про відношення держави до себе афганець з Черкащини відповів відверто: “Скотяче відношення, свиняче. Вини не счітають нас за людей… Кожний уряд постійно щось урізає. Цей же уряд скоро нас голими-босими пустить…”

Загалом акція зібрала, суб’єктивно, до 1-1,5 тисяч осіб. ЗМІ кажуть про кількість від 300 до 5 тисяч.
Мітингувальники, здебільшого пенсіонери в літах, протестували проти погіршення свого майнового стану, скасування пільг та зазіхання на такі останні острівці соціального захисту, як відомчі санаторії та шпиталі. За інформацією ветеранів, і.о. міністра охорони Здоров’я Уляна Супрун має намір приватизувати шпиталь ветеранів-афганців.
Акції пройшли під будинками Мін. охорони здоров’я, Мін. соціальної політики та Кабінетом міністрів. Протестувальники вимагали зустрічі з міністрами, підвищення пенсій анонсоване прем’єром Гройсманом, прискорити прийняття нового закону про розрахунок комунальних послуг, оновити в повному обсязі пільги для сімей загиблих воїнів та Героїв Радянського Союзу відповідно до закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Задоволення поставлених вимогїм так ніхто й не пообіцяв, а результатом переговорів з представниками Мінсоцполітики стала домовленість “про створення робочої групи по вивченню можливих рішень виходу з ситуації, і до 25 травня запропонувати ці рішення…”

Зрозуміло, що нікого такий підсумок не вдовольнив.

— рус —

Акция протеста ветеранов Афганской войны (1979-1989) и ветеранов силовых структур Украины прошла в правительственном квартале Киева 25 апреля.

“Вообще нет повышения пенсии … Льготы урезали больше, чем любая из властей … Госпожа Супрун намерена приватизировать госпиталь ветеранов-афганцев”, — рассказал Первому Казацкому пенсионер из Ивано-Франковщины.

“Украинцы находят общий язык между собой, а правительство с народом не находят”, — добавил он.

На вопрос об отношении государства к себе афганец из Черкасской области ответил откровенно: “Скотское отношение, свинское. Они не считаю нас за людей … Каждое правительство постоянно что-то урезает. Это же правительство скоро нас голыми-босыми пустит …”

В целом акция собрала, субъективно, до 1-1,5 тысяч человек. СМИ говорят о количестве от 300 до 5000.

Митингующие, в основном пенсионеры в возрасте, протестовали против ухудшения своего имущественного положения, отмены льгот и посягательство на такие последние островки социальной защиты, как ведомственные санатории и госпитале. По информации ветеранов, и.о. министра Здравоохранения Ульяна Супрун намерена приватизировать госпиталь ветеранов-афганцев.

Акции прошли под зданиями Мин. здравоохранения, Мин. социальной политики и Кабинетом министров. Протестующие требовали встречи с министрами, повышение пенсий анонсированное премьером Гройсманом, ускорить принятие нового закона о расчете коммунальных услуг, обновить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза соответствии с законом Украины.

Выполнить поставленные требования так никто и не пообещал, а результатом переговоров с представителями Минсоцполитики стала договоренность “о создании рабочей группы по изучению возможных решений выхода из ситуации, и до 25 мая предложить эти решения …”

Понятно, что никого такой итог не удовлетворил.

ссылка на видео: https://youtu.be/P5zZCITJFmY

Ваш отзыв

comments

Translate »