перший козацький

Социального рая не будет. Новые тарифы на тепло. Кирилл Молчанов

Share Button

Политолог Кирилл Молчанов рассказывает о тем, что нас будет ждать в этом отопительном сезоне. Как бы мы не надеялись на изменения, но все тренды прошлого сохраняются. Газ уже подорожал на 15%, а на субсидии в бюджете 2020 года заложили на 7 млрд грн меньше, чем в прошлом году. Как новая власть будет верифицировать получателей этих субсидий до конца точно не ясно. Правительство Гончарука по сути плоть от плоти правительства Гройсмана. Зачем вообще было что-то менять, если экономическая политика нового премьера совсем не отличается от политики Яценюка-Гройсмана. В этом смысле нынешнее правительство полные правопреемники предыдущих.
“Нефтегаз” вообще считает, что тарифы нужно и дальше повышать, потому что тогда финотчет показывает сверхдоходы. “Только это сверхдоходы за счет украинских граждан”, – акцентирует политический эксперт. Единственное, что играет в пользу Гончарука – это теплая погода. С ее подачи он “выиграл” почти месяц отопительного сезона. Интересный момент: грабительский “Нафтогаз” закачал больше 200 млрд кубов газа летом по дешевке, а сейчас собирается продавать украинцам уже по высоким зимним ценам.
От “Слуги народа” в парламенте никаких инициатив нету. А проекты оппозиции, например, Юрия Бойко, в даже не рассматриваются. Политолог говорит, что в этой ситуации весь негатив перейдет на Зеленского, а весной Гончарук может уйти в отставку. Также в отставку могут отправить и Кобалева. Но на тарифную политику это никак существенно не повлияет. Потому, что политики и не намерены ее решать. Власть уверенна в своем неолиберальном подходе. Так что тарифы должны быть рыночными, а сама суть социального государства будет с каждым годом все больше и больше минимизироваться. Яркая иллюстрация – сокращение денег, выделенных в бюджете на субсидии. Так что разговоры о конце эпохи бедности остались красивыми предвыборными лозунгами.
Ожидать протестов и активности улицы также не приходится. Почему-то самая пассионарная часть населения выходит только на “Штайнмайер-майданы”, а другие темы, особенно социальные, их не интересуют.
-укр-
Політолог Кирило Молчанов розповідає про те, що чекатиме на нас в цьому опалювальному сезоні. Як би ми не сподівалися на зміни, але всы тренди минулого зберігаються. Газ уже подорожчав на 15%, а на субсидії в бюджеті 2020 року заклали на 7 млрд грн менше, ніж у минулому році. Як нова влада буде верифікувати одержувачів цих субсидій до кінця точно не ясно. Уряд Гончарука по суті плоть від плоті уряду Гройсмана. Навіщо взагалі було щось міняти, якщо економічна політика нового прем’єра зовсім не відрізняється від політики Яценюка-Гройсмана? У цьому сенсі нинішній уряд э повним правонаступником попереднього.
“Нафтогаз” взагалі вважає, що тарифи потрібно і далі підвищувати, тому що тоді фінзвіт показує надприбутки. “Тільки це надприбутки за рахунок українських громадян”, – акцентує політичний експерт. Єдине, що грає на користь Гончарука – це тепла погода. З її подачі він “виграв” майже місяць опалювального сезону. Цікавий момент: грабіжницький “Нафтогаз” закачав більше 200 млрд кубів газу влітку, коли ціни були низькими, а зараз збирається продавати цей газ українцям вже за високими зимовим цінами.
Від “Слуги народу” в парламенті ніяких ініціатив немає. А проекти опозиції, наприклад, Юрія Бойка, в навіть не розглядаються. Політолог каже, що в цій ситуації весь негатив перейде на Зеленського, а навесні Гончарук може піти у відставку. Також у відставку можуть відправити і Кобалева. Але на тарифну політику це ніяк істотно не вплине. Тому, що політики і не мають наміру її вирішувати. Влада впевнена в своєму неоліберальному підході. Так що тарифи повинні бути ринковими, а сама суть соціальної держави буде з кожним роком все більше і більше мінімізуватися. Яскрава ілюстрація – скорочення грошей, виділених в бюджеті на субсидії. Так що розмови про кінець епохи бідності залишилися красивими передвиборчими гаслами.
Очікувати протестів і активності вулиці також не доводиться. Чомусь сама пасіонарна частина населення виходить тільки на “Штайнмаєр-майдани”, а інші теми, особливо соціальні, їх не цікавлять.
20/11/2019 ГОЛОС.UA Отмена предельных тарифов ЖКХ: насколько подорожает горячая вода и отопление?

ссылка на видео: https://youtu.be/MHtNspew_fU

Ваш отзыв

comments

Translate »