перший козацький

“Соросятня” опять засоряет вам мозг. Это псевдооппозиция на побегушках. Александра Решмедилова

Share Button

Политолог и старший аналитик Центра “Развитие Украины” Александра Решмедилова отмечает, что сейчас идет тенденция у партий позиционировать себя как оппозиционеров, не являясь при этом таковыми. Политолог отмечает, что такие якобы оппозиционные партии работают на наши привычные элиты. Эксперт указывает также на тенденцию некоторых партий делать акцент на своём, якобы, профессионализме, который они противопоставляют “дилетантам из Слуги народа”.

Александра Решмедилова прогнозирует, что расстановка сил на местах будет следующей по пропорциям: больше всех – от партий текущих мэров, меньше – от партий, представленных в парламенте, и только третье место отойдет “Слуге народа”.

Политолог отмечает, что в регионах присутствует такое явление, как родственные или дружеские связи у представителей разных партий, поэтому, казалось бы, непримиримые партии смогут договориться. Эксперт подытоживает, что в данной политической гонке проявится сложная ситуация с явкой избирателей в связи с COVID-19.

-укр-

Політолог і старший аналітик Центру “Розвиток України” Олександра Решмеділова зазначає, що зараз йде тенденція у партій позиціонувати себе як опозиціонерів, не будучи при цьому такими. Політолог зазначає, що такі нібито опозиційні партії працюють на наші звичні еліти. Експерт вказує також на тенденцію деяких партій робити акцент на своєму, нібито, професіоналізмі, який вони протиставляють “дилетантам з Слуги народу”.

Олександра Решмеділова прогнозує, що розстановка сил на місцях буде наступною за пропорціями: більше всіх – від партій поточних мерів, менше – від партій, представлених в парламенті, і тільки третє місце відійде “Слугу народу”.

Політолог зазначає, що в регіонах присутнє таке явище, як родинні або дружні зв’язки у представників різних партій, тому, здавалося б, непримиренні партії зможуть домовитися. Експерт підсумовує, що в даній політичній гонці проявиться складна ситуація з явкою виборців у зв’язку з COVID-19.

Ваш отзыв

comments

Translate »