перший козацький

Ставлення до ісламу в Україні найгірше з усіх релігій. Саід Ісмагілов

Share Button

“Нас звісно турбує, що згідно з цим новим дослідженням Центру Разумкова, найбільш негативне ставлення в Україні є до мусульман. Але це є стимулом для нас, в першу чергу, для віруючих – щоб ми більш активно працювали в доброчинній сфері, міжрелігійному діалозі, просвітництві та інших напрямках на користь українського суспільства”.

26 квітня на круглому столі “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” представник духовного управління мусульман “УММА” шейх Саід Ісмагілов прокоментував результати соціологічного дослідження “Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр.”.

Шейх розповів, що стан мусульман Криму набагато гірше, ніж на Донбасі: багатьох викрадено та закатовано. Під виглядом реставрації руйнується Бахчисарайський палац.

“Що стосується вільної частини України, то неприємною традицією стала перевірка документів в мечетях. Коли міграційна служба приходить на релігійні служіння і, після завершення молитви, вимагає пред’явити документи. Таке відбулось у Вінниці 2016 року, та у Житомирі, після святкового намазу у 2017 році. В обох випадках порушників не знайшли, хоча багатьом довелося дзвонити додому, щоб принесли документи, яких до мечеті на молитву люди не брали. Я ніколи не чув, щоб так само перевіряли документи у віруючих, що зібрались на молитву в храмах інших релігій”.

Також в 2017 році відбулись обшуки в Сумах та Житомирі, а в березні 2018 року в ісламському культурному центрі в Києві.

“За свідченням імамів цих установ, в усіх трьох випадках була вилучена література, що громадам не належала і була підкинута під час обшуку або напередодні. Така дивна практика непокоїть мусульманську спільноту України”.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Центру Разумкова, станом на 2018 рік мусульманами себе вважають – 0% опитаних. При цьому серед українців найбільш негативне ставлення, особливо в західних регіонах, саме до ісламу – 18,6% опитаних. 2017 року до ісламу негативно ставились 20,1%.

Київ, Готель «Національний», 26 квітня 2018

–рус–

“Нас конечно беспокоит, что согласно этому новому исследованию Центра Разумкова, наиболее негативное отношение в Украине к мусульманам. Но это является стимулом для нас, в первую очередь, для верующих – чтобы мы более активно работали в благотворительной сфере, межрелигиозном диалоге, просвещении и других направлениях на пользу украинского общества”.

26 апреля на круглом столе “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений” представитель духовного управления мусульман “УММА” шейх Саид Исмагилов прокомментировал результаты социологического исследования “Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения украинских граждан: тенденции 2010-2018 гг”.

Шейх рассказал, что положение мусульман в Крыму намного хуже, чем на Донбассе: многие похищены и замучены. Под видом реставрации, разрушается Бахчисарайский дворец.

“Что касается свободной части Украины, то неприятной традицией стала проверка документов в мечетях. Когда миграционная служба приходит на религиозные служения и, после завершения молитвы, требует предъявить документы. Такое произошло в Виннице 2016 года, и в Житомире, после праздничного намаза в 2017 году. В обоих случаях нарушителей не нашли, хотя многим пришлось звонить домой, чтобы принесли документы, которых в мечеть на молитву люди не брали. Я никогда не слышал, чтобы так же проверяли документы у верующих, собравшихся на молитву в храмах других религий”.

Также в 2017 году прошли обыски в Сумах и Житомире, а в марте 2018 года в исламском культурном центре в Киеве.

“По свидетельству имамов этих учреждений, во всех трех случаях была изъята литература, которая общинам не принадлежала и была подброшена во время обыска или накануне. Такая странная практика беспокоит мусульманское сообщество Украины”.

Напомним, что согласно новому исследованию Центра Разумкова, по состоянию на 2018 год мусульманами себя считают – 0% опрошенных. При этом среди украинцев наиболее негативное отношение именно к исламу, особенно в западных регионах – 18,6% опрошенных. В 2017 году к исламу негативно относились 20,1%.

Киев, Отель “Национальный”, 26 апреля 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/IJ1HCLEOSKs

Ваш отзыв

comments

Translate »