перший козацький

Страна колониальной элиты и фасадной демократии. Андрей Ермолаев

Share Button

Хорошо иметь богатое государство, но прямого отношения к государственному северенитету это не имеет, – говорит Андрей Ермолаев. Давайте вспомним, как 30 лет назад представлялась будущая суверенность. Это собственное государство, собственная военная организация, субъектность на внешнеполитической арене, возможность вести собственную политику займов, – это целый набор атрибутов, которые рассматривались как то самое суверенно развитие. И в декларации о государственном суверенитете красной нитью проходить термин республика. Тогда государство воспринималось несколько романтизированно. Сейчас и в массовом сознании и во политикуме господствует совсем другая точка зрения – что мы не самостоятельны, что мы потеряли суверенитет. Можно ли его вернуть и как это сделать в динамично меняющемся мире?

-укр-

Добре мати багату державу, але прямого відношення до державного северенітету це не має, – каже Андрій Єрмолаєв. Давайте згадаємо, як 30 років тому представлялася майбутня суверенність. Це власна держава, власна військова організація, суб’єктність на зовнішньополітичній арені, можливість вести власну політику позик, – це цілий набір атрибутів, які розглядалися як той самий суверенний розвиток. І в декларації про державний суверенітет червоною ниткою проходити термін республіка. Тоді держава сприймалася дещо романтизовано. Зараз і в масовій свідомості, і в політикумі панує зовсім інша точка зору – що ми не самостійні, що ми втратили суверенітет. Чи можна його повернути і як це зробити в динамічно мінливому світі?

ссылка на видео: https://youtu.be/CwB3_T4-V1Q

Ваш отзыв

comments

Translate »