перший козацький

Святыни Крестного Хода 2019: почему именно ЭТИ иконы и мощи? митр. Антоний (укр)

Share Button

Про головні святині України, що очолять цьогорічну велику хресну ходу до Дня хрещення Русі в Києві, розповідає керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільский і Броварський Антоній. Цього року особливе місце і значення серед святинь-хрестоходців матимуть мощі та ікони мучеників та сповідників віри православної, які в ці часи гонінь на православ’я в Україні вказують всім вірним гідний шлях стійкості і духовної перемоги над злом і кривдою.

“… Нашу хресну ходу очолять наші основні святі ікони, сокровища нашоїй Української Православної Церкви, нашого українського народу , а також мощі святих угодників божих. Кожного року є особливий акцент у хресній ході. Так, вона присвячена основній даті, хрещенню Київської Русі, але є особливий акцент. …Майже все 20-те століття — це період мучеництва, сповідництва (у житті нашої Церкви), коли атеїстична більшовистська влада хотіла взагалі знищити релігію, знищити православну віру насамперед. Тобто душу нашого народу. Тому ті стійкі представники Православної Церкви, ієрархи, священники й прості люди, які віддавали своє життя за те, щоб зберегти свою віру, не зрадити Христа-Спасителя… — багато з них було замучено.

І сьогодні вони є святими, тими православними угодниками Божими, які показують і нам, як треба відноситися до своєї віри. Для УПЦ це ще й особливий такий знак, тому що минулі роки і останній рік був роком особливого тиску на Українську Православну Церкву. І наші православній люди, які захищали свої храми, чистоту своєї православної віри і канонічного устрою Православної Церкви знаходили підтримку в молитві Богу, молитві Пресвятій Богородиці і святими угодникам. І тому саме сповідникі, які сьогодні тут представлені і в іконах, і в святих мощах, — вони завтра поведуть очолюючи хресну ходу, очолюючи всіх віруючих УПЦ. І показуючи нам достойну дорогу, як треба витримати, захищаючи свою душу, захищаючи свою віру…

І якщо ми будемо гідні цих великих святих угодників Божих, то ми знаємо і віримо, що Господь обов’язково допоможе українському народові подолати всі незгоди. Що Господь пошле нам мир, спокій і все необхідне для розбудови нашої Батьківщини… ”

26 липня 2019, Київ

— рус —

О главных святынях Украины, которые возглавят нынешний большой крестный ход ко Дню крещения Руси в Киеве, рассказывает управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. В этом году особое место и значение среди святынь-крестоходцев займут мощи и иконы мучеников и исповедников веры православной, которые в эти времена гонений на православие в Украине указывают всем верным достойный путь устойчивости и духовной победы над злом и несправедливостью.

“… Наш крестный ход возглавят наши основные святые иконы, сокровища нашей Украинской Православной Церкви, нашего украинского народа, а также мощи святых угодников божьих.
Каждый год есть особый акцент в крестном ходе. Да, он посвящен основной дате, крещению Киевской Руси, но есть особый акцент… Почти весь 20-й век — это период мученичества, исповедничества (в жизни нашей Церкви), когда атеистическая большевистская власть хотела вообще уничтожить религию, уничтожить православную веру в первую очередь. То есть душу нашего народа. Поэтому те стойкие представители Православной Церкви, иерархи, священники и простые люди, которые отдавали свою жизнь за то, чтобы сохранить свою веру, не предать Христа Спасителя … — многие из них были замучены.

И сегодня они являются святыми, теми православными угодниками Божьими, которые показывают и нам, как надо относиться к своей вере. Для УПЦ это еще и особый знак, потому что прошлые годы и последний год были годами особого давления на Украинскую Православную Церковь. И наши православные люди, которые защищали свои храмы, чистоту своей православной веры и канонического устройства Православной Церкви находили поддержку в молитве Богу, молитве Пресвятой Богородицы и святых угодников. И поэтому именно исповедников, которые сегодня здесь представлены и в иконах, и в святых мощах, — они завтра поведут возглавляя крестный ход, возглавляя всех верующих УПЦ. И показывая нам достойную дорогу, как надо выдержать, защищая свою душу, защищая свою веру …

И если мы будем достойны этих великих святых угодников Божьих, то мы знаем и верим, что Господь обязательно поможет украинскому народу преодолеть все невзгоды. Господь пошлет нам мир, спокойствие и все необходимое для развития нашей Родины … ”

26 июля 2019, Киев

ссылка на видео: https://youtu.be/TRpndvHgQ9Y

Ваш отзыв

comments

Translate »