перший козацький

Теракт в Кабуле. Афганистан слишком фрагментирован, чтобы всё списывать на ИГИЛ. Андрей Бузаров

Share Button

“Традиционно, все террористические акты, которые происходят в Афганистане, списываются на ИГИЛ или оно само берет на себя ответственность. Но мне кажется, мы достоверно не знаем всю ситуацию, которая происходит там. Правительство контролирует 30-40% всей территории и кроме ИГИЛ существует еще множество организаций, этнических и конфессиональных, которые занимаются террористическими актами против центрального правительства”, – считает эксперт-международник Андрей Бузаров.

“Потенциально, может кто угодно стоять за этими терактами, даже если ИГИЛ взяло на себя ответственность. Не исключены внутриполитические раздоры внутри Афганистана, которые продолжаются и будут продолжаться, так как фактически страна дефрагментирована и существуют разные этносы, представляющие разные религиозные группы: таджиков, хазарийцев, пуштунов и разные направления ислама. Иран пытается влиять, естественно, США влияет на ситуацию, Россия тоже влияет. У страны много других региональных врагов”.

Аналитик убежден, что все эти террористические акты – индикатор того, что “страна будет находиться в состоянии катаклизма”: социальной и экономической стабильности ближайшее время не будет. Он отметил, что невозможно указать одного виновника, так как ответы следует искать как внутри самой страны, так и учитывать возможное внешнее воздействие других стран.

“Сложно сказать, кто стоит однозначно за этими терактами. Не факт, что ИГИЛ. Если теракты происходят, это указывает на нестабильность самой страны, общественно-экономической и политической ситуации”.

–укр–

“Традиційно, всі терористичні акти, які відбуваються в Афганістані, списуються на ІДІЛ або вона сама бере на себе відповідальність. Але мені здається, ми достовірно не знаємо всю ситуацію, яка відбувається там. Уряд контролює 30-40% всієї території і крім ІДІЛ існує ще безліч організацій, етнічних і конфесійних, які займаються терористичними актами проти центрального уряду”, – вважає експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

“Потенційно, може хто завгодно стояти за цими терактами, навіть якщо ІДІЛ взяло на себе відповідальність. Не виключені внутрішньополітичні чвари всередині Афганістану, які тривають і будуть продовжуватися, так як фактично країна дефрагментирована і існують різні етноси, що представляють різні релігійні групи: таджиків, хазарийцев, пуштунів і різні напрямки ісламу. Іран намагається впливати, природньо, США впливає на ситуацію, Росія теж впливає. У країни багато інших регіональних ворогів”.

Аналітик переконаний, що всі ці терористичні акти – індикатор того, що “країна буде перебувати в стані соціальної та економічної нестабільності. Він зазначив, що неможливо вказати одного винуватця, так як відповіді слід шукати як всередині самої країни, так і враховувати можливий зовнішній чинник.

“Складно сказати, хто стоїть однозначно за цими терактами. Не факт, що ІДІЛ. Якщо теракти відбуваються, це вказує на нестабільність самої країни, суспільно-економічної та політичної ситуації”.

ссылка на видео: https://youtu.be/yzg2iLWnM68

Ваш отзыв

comments

Translate »