перший козацький

Церковь не должна подстраиваться под сегодняшнее общество. Митрополит Августин (укр)

Share Button

26 квітня митрополит Української Православної Церкви Білоцерківський і Богуславський Августин (Маркевич) виступив на круглому столі “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин”. Владика Августин звернув увагу присутніх, що одне з питань обговорення сформульовано некоректно: “Чи відповідають громадянські та соціальні позиції Церков і релігійних організацій нинішнім соціальним запитам?” Для мене як християнина це питання звучало б коректно так: чи враховуєте ви і ваша конфесія у вашій церковно-громадської діяльності сучасні виклики та очікування суспільства і влади? Тому що Церква не повинна підлаштовуватися під сучасне суспільство”.

“Коли Христос входив до Єрусалиму, адже йому спочатку кричали “Осанна”, а потім кричали “розіпни”. Христос розумів, що Його сприймали не тим, ким Він є, не таким бачать. Його після чуда з Лазарем сприймали месією, який все змінить: і від окупантів звільнить, порядок наведе в країні, благополуччя дасть, розбереться з корупцією. Якщо б Христос фарисеїв не критикував, то, може, вони б йому й запропонували – будь з нами. Але вони бачили, що Він з ними ніколи не буде і до розп’яття попрацювали з масами. Царство Його не від світу цього”.

Ієрарх УПЦ зазначив, що в 90-ті роки Церква відповідала запитам суспільства і користувалася абсолютною довірою, але як тільки змінилися запити суспільства, і Церква не цілком відповідає очікуванням мас.

“От у 90-ті роки будь-який священик, який хотів стати депутатом, проходив без альтернативи: Церкви довіряли. А тепер багатьом здалося, що якась не така Церква. Це що означає? Повинна бути мімікрія? Ні, Церква має своє призначення, яке зовсім не означає, що вона повинна йти в ногу з часом і підлаштовуватися. І питання має бути не “Відповідає ваша позиція запитам”, а “Чи враховуєте ви сьогоднішні запити”.

“Щодо автокефалії: Україна – єдина держава в Православному світі, з 15-ти історично православних країн, в якій такий розкол всередині Церкви. Спочатку необхідно легалізувати УАПЦ і УПЦ КП і радники президента або навмисно, або не знають, що дати автокефалію можна тільки канонічній структурі. Патріарх Варфоломій сам говорив, що для автокефалії має бути єдність церков всередині країни. Автокефалія, якщо будуть визнавати, дається спочатку всередині канонічної київської Митрополії”.

Київ, Готель “Національний”, 26 квітня 2018

–рус–

26 апреля митрополит Украинской Православной Церкви Белоцерковский и Богуславский Августин (Маркевич) выступил на круглом столе “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений”.

Митрополит УПЦ обратил внимание собравшихся, что один из вопросов обсуждения сформулирован некорректно: “Отвечают ли гражданские и социальные позиции Церквей и религиозных организаций нынешним социальным запросам?” Для меня как христианина этот вопрос звучал бы корректно так: Учитываете ли вы и ваша конфессия в вашей церковно-общественной деятельности современные вызовы и ожидания общества и власти? Потому что Церковь и не должна подстраиваться под современное общество”.

“Когда Христос входил в Иерусалим, ему ведь сначала кричали “Осанна”, а потом кричали “распни”. Христос понимал, что Его воспринимали не тем, кем Он есть, не таким видят. Его после чуда с Лазарем воспринимали мессией, который всё изменит: и от оккупантов освободит, порядок в стране наведет, благополучие даст, разберется с коррупцией. Если бы Христос фарисеев не критиковал, то, может, они бы ему и предложили – будь с нами. Но они видели, что Он с ними никогда не будет и до распятия поработали с массами. Царство Его не от мира сего”.

Иерарх УПЦ отметил, что в 90-е годы Церковь отвечала запросам общества и пользовалась абсолютным доверием, но как только изменились запросы общества, и Церковь не вполне отвечает ожиданиям масс.

“Вот в 90-е годы любой священник, который хотел стать депутатом, проходил без альтернативы: Церкви доверяли. А теперь многим показалось, что какая-то не такая Церковь. Это что означает? Должна быть мимикрия? Нет. Церковь имеет свое предназначение, которое вовсе не означает, что она должна идти в ногу со временем и подстраиваться. И вопрос должен быть не “Отвечает ли ваша позиция запросам”, а “Учитываете ли вы сегодняшние запросы”.

“Относительно автокефалии: Украина – единственное государство в Православном мире, из 15-ти исторически православных стран, в котором такой раскол внутри Церкви. Вначале необходимо легализовать УАПЦ и УПЦ КП и советники президента или умышленно, или не знают, что дать автокефалию можно только канонической структуре. Патриарх Варфоломей сам говорил, что для автокефалии должно быть единство церквей внутри страны. Автокефалия, если будут признавать, дается вначале внутри канонической киевской Митрополии”.

Киев, Отель “Национальный”, 26 апреля 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/Je6cwYYvstM

Ваш отзыв

comments

Translate »