перший козацький

“Украина без Крыма и Донбасса” и “Украина без Галичины” – 2 главные партии Украины. Кость Бондаренко

Share Button

Історик і керівник фонду “Українська Політика” Костянтин Бондаренко, аналізуючи неофіційні результати місцевих виборів, підсумував, що загальнонаціональні партії можуть з легкістю стати партіями місцевими (наприклад, партія “Удар” Віталія Кличка або партія “Єдність” Олександра Омельченка).

Партії “Європейська Солідарність” Порошенко і “ОПЗЖ” Медведчука, можуть теж стати партіями місцевими, а не загальнонаціональними. Це пов’язано з тим, що серед них популярні ідеї наприклад “Україна без Криму і Донбасу” або “Україна без Галичини” відповідно: так вони можуть стати партіями Заходу і Сходу.

Зараз, на думку експерта, місцеві партії після їх значної перемоги будуть тиснути на Київ, і, можливо, створять величезну партію влади, наприклад “Партії Регіонів”.

-рус-

Историк и руководитель фонда “Украинская Политика” Константин Бондаренко, анализируя неофициальные результаты местных выборов, подытожил, что общенациональные партии могут с легкостью стать партиями местными (например, партия “Удар” Виталия Кличко или партия “Единство” Александра Омельченко).

Партии “Европейская Солидарность” Порошенко и “ОПЗЖ” Медведчука, могут тоже стать партиями местными, а не общенациональными. Это связано с тем, что среди них популярны идеи по типу “Украина без Крыма и Донбасса” или “Украина без Галичины” соответственно: так они могут стать партиями Запада и Востока.

Сейчас, по мнению эксперта, местные партии после их внушительной победы будут давить на Киев, и, возможно, создадут огромную партию власти, по типу “Партии Регионов”.

Ваш отзыв

comments

Translate »