перший козацький

Український показний патріотизм нагадує пізньорадянський.Руслан Бортник

Share Button

Політолог Руслан Бортник, аналізуючи проблему національної ідеї, приходить до висновку, що проблеми, які стояли перед Україною у витоків її незалежності в 1991 році, не відрізняються від проблем 2020 року. Це говорить про те, що люди не можуть вибрати національну ідею вже 30 років.

Також експерт вважає, що зараз регіональні ідентичності в більшій мірі не можуть зв’язати себе з країною, в яку вони входять, а то і зовсім ворожі їй (як, наприклад, проект “Новоросія”).
Руслан Бортник зазначає, що сьогоднішній показний патріотизм нагадує пiзньорадянский патріотизм.
-рус-
Политолог Руслан Бортник, анализируя проблему национальной идеи, приходит к выводу, что проблемы, которые стояли перед Украиной у истоков её независимости в 1991 году, соответствуют проблемам 2020 года. Это говорит о том, что люди не могут выбрать национальную идею уже 30 лет.

Также эксперт считает, что сейчас региональные идентичности в большей степени не могут связать себя со страной, в которую они входят, а то и вовсе враждебны ей (как, например, проект “Новороссия”).
Руслан Бортник отмечает, что сегодняшний показной патриотизм напоминает позднесовесткий патриотизм.

ссылка на видео: https://youtu.be/fzNvTYrI2TY

Ваш отзыв

comments

Translate »